Schorzenia stopy

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia haluksów, palców sztywnych i palców młotkowatych. Leczenie haluksów to nasza specjalność. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. Zabieg osteotomii, czyli operacja haluksów, polega na nacięciu kości w celu poprawienia mechaniki sąsiadującego stawu oraz przywrócenia prawidłowego ustawienia palucha. Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie skutkują brakiem gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Schorzenia stawu skokowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu skokowego. Leczymy uszkodzone więzadła, chrząstkę stawową, martwicę chrzęstno-kostne a także stany wynikające z chorób przewlekłych układowych takich jak reumatiodalne zapalenia stawów.  Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. 

więcej

Schorzenia stawu kolanowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu kolanowego. Leczymy uszkodzone więzadła, uszkodzone łąkotki, martwice chrzęstno-kostne a także zwichnięcia rzepki. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej.  Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Artroskopie stawów

Termin artroskopia pochodzi od greckich słów: „arthro” – staw i „skopein” – oglądać. Dosłownie oznacza więc: „zajrzeć do stawu” To rodzaj zabiegu chirurgicznego dzięki któremu chirurg ortopeda ma możliwość zajrzenia do wnętrza stawu i dokonania diagnozy patologii i jej wyleczenia. Procedura artroskopii polega na wprowadzeniu do stawu poprzez niewielkie nacięcia skórne narzędzi o przekroju długopisu. 

więcej

Skręcenie stawu skokowego jest ciągle najczęstszym urazem układu ruchu, a jego powikłania w postaci uszkodzeń więzadeł i chrząstki stawowej są jednym z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjenta do ortopedy. Artroskopia staje się, podobnie jak w przypadku stawu kolanowego, podstawowym sposobem leczenia schorzeń stawu skokowego. Mała inwazyjność zabiegu endoskopowego przyczynia się do skrócenia okresu rehabilitacji pooperacyjnej i przyspiesza powrót do zdrowia. W artroskopii stawu skokowego używa się instrumentów o średnicy 3-4mm, czyli podobnych do tej używanych podczas endoskopii stawu kolanowego. Specjalnie zaprojektowane narzędzia pozwalają na zaopatrzenie większości uszkodzeń i patologii w obrębie stawu skokowego.

Artroskopia - „arthro” – staw i „skopein” – oglądać. Dosłownie oznacza więc: „zajrzeć do stawu”
Do zabiegu używa się kamery z precyzyjną optyką umożliwiającą powiększenie struktur stawu.

Jakie ma zastosowanie artroskopia?

Schorzenia:

  • Leczenie uszkodzenia chrząstki stawowej stawu skokowego, do którego dochodzi najczęściej podczas urazu skrętnego stawu skokowego
  • Uszkodzenie więzadeł stabilizujących staw skokowy jako efekt masywnego skręcenia stawu skokowego
  • Leczenie konfliktu przedniego i tylnego polegającego na przeroście elementów kostnych lub maziowych stawu
  • Oddzielająca jałowa martwica chrzęstno-kostna
  • Endoskopowe leczenie uszkodzeń ścięgien mięśni strzałkowych, do których dochodzi podczas skręcenia stawu skokowego

Jak wygląda artroskopia?

Pomimo, iż zabieg artroskopowy jest znacznie mniej inwazyjny niż techniki tzw. „na otwarto”, to jednak obie wymagają podobnego znieczulenia. Znieczulenie może być podpajęczynówkowe, regionalne – np. blokada nerwów czuciowych na poziomie stawu skokowego lub - w specjalnych przypadkach - ogólne. Wykonywane jest niewielkie nacięcie skórne długości ok. 1cm celem wprowadzenia kamery artroskopu. Następnie wykonywane jest kolejne nacięcie takiej samej długości celem wprowadzenia narzędzi artroskopowych takich jak specjalne chwytaki, nożyczki czy elektryczne shavery służące do szybkiego usuwania błony maziowej i tkanki chrzęstnej. W zależności od sytuacji możliwe są dodatkowe nacięcia celem wprowadzenia następnych narzędzi. Wykonuje się odpowiednią procedurę uzależnioną od rozpoznania przedoperacyjnego oraz warunków, które stwierdza się po wprowadzeniu kamery artroskopowej. Po zakończeniu operacji miejsca wprowadzenia narzędzi są zaszywane pojedynczymi szwami i zakładany jest niewielki opatrunek. Dalsze postępowanie pooperacyjne wiąże się z rozpoznaniem i rodzajem zastosowanego leczenia.

Jakie są możliwe powikłania?

Leczenie artroskopowe jest bardzo bezpieczną procedura medyczną. Jednakże tak jak każde leczenie operacyjne wiąże się z ryzykiem występowania powikłań pooperacyjnych. Do opisywanych w literaturze należą: uszkodzenia nerwów i ich okresowa dysfunkcja, lokalne infekcje, przerost blizn pooperacyjnych, lokalny zespół bólowy, uszkodzenie chrząstki, złamanie instrumentarium. Należy jednak pamiętać, że powyższe komplikacje są bardzo rzadkie i stanowią głownie przedmiot opisów rzadkich przypadków klinicznych.

Dlaczego właśnie artroskopia?

Artroskopia jest jedną z najmłodszych technik w leczeniu ortopedycznym. Jej ogromnymi zaletami jest mała inwazyjność i możliwość szybkiej rehabilitacji pooperacyjnej. Niewielkie rany wytworzone podczas leczenia endoskopowego stawów nieporównywalnie szybciej goją się niż duże rany stosowane w technikach „na otwarto”. Dzięki zastosowaniu artroskopii pacjent często może być leczony w tak zwanym trybie jednodniowym. Jest to dziedzina która bardzo szybko się rozwija dostarczając ortopedom coraz to doskonalsze narzędzia terapeutyczne. To z kolei pozwala na poszerzenie wachlarza zastosowania tego typu procedur.

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Film Artroskopia Stawów

Dr Paweł Zalita opowiada o artroskopii stawów.

Film Skręcenie kostki

Dr Błażej Rusin opowiada o szczegółach urazu skręcenia kostki.

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed, tu wykonujemy operacje haluksów

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów po operacji haluksów

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Haluksy - opinie osób po operacji