Schorzenia stopy

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia haluksów, palców sztywnych i palców młotkowatych. Leczenie haluksów to nasza specjalność. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. Zabieg osteotomii, czyli operacja haluksów, polega na nacięciu kości w celu poprawienia mechaniki sąsiadującego stawu oraz przywrócenia prawidłowego ustawienia palucha. Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Schorzenia stawu skokowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu skokowego. Leczymy uszkodzone więzadła, chrząstkę stawową, martwicę chrzęstno-kostne a także stany wynikające z chorób przewlekłych układowych takich jak reumatiodalne zapalenia stawów.  Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. 

więcej

Schorzenia stawu kolanowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu kolanowego. Leczymy uszkodzone więzadła, uszkodzone łąkotki, martwice chrzęstno-kostne a także zwichnięcia rzepki. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej.  Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Artroskopie stawów

Termin artroskopia pochodzi od greckich słów: „arthro” – staw i „skopein” – oglądać. Dosłownie oznacza więc: „zajrzeć do stawu” To rodzaj zabiegu chirurgicznego dzięki któremu chirurg ortopeda ma możliwość zajrzenia do wnętrza stawu i dokonania diagnozy patologii i jej wyleczenia. Procedura artroskopii polega na wprowadzeniu do stawu poprzez niewielkie nacięcia skórne narzędzi o przekroju długopisu. 

więcej

W wypadku przesłania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:

1. Administratorem danych jest Zbigniew Jackowiak "HALLUXMED" Chirurgia Stopy Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny  Komornicka 57, 62-052 Komorniki  tel. 61 666 47 37  mail info@halluxmed.pl Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Pani Agnieszka Andrzejewska tel. 61 666 47 37  mail info@halluxmed.pl

2. Dane zbierane są dla celów przedstawiania na Pani/Pana wyraźną prośbę informacji o ofercie Halluxmed, rejestracji na wizytę w Halluxmed lub w zakresie niezbędnych do udzielenia świadczenia medycznego. Dane są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Przetwarzane będę Pani/Pana dane osobowe zwykłe, a także dane o stanie zdrowia w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wykonującym wspólnie z Halluxmed świadczenia medyczne.

5. Dane będę przetwarzane przez cały okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt mailowy pod adresem: info@halluxmed.pl

8. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego;

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wynikającego z Pani/Pana maila celu polegającego na przedstawianiu na Pani/Pana wyraźną prośbę informacji o ofercie Halluxmed, rejestracji na wizytę w Halluxmed lub do udzielenia świadczenia medycznego

 

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Opinie osób