Informacja o działalności podmiotu leczniczego:

ZBIGNIEW JACKOWIAK
HALLUXMED CHIRURGIA STOPY
SPECJALISTYCZNY GABINET ORTOPEDYCZNY
Nr księgi 000000171386  REGON  634284274

Schorzenia stopy

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia haluksów, palców sztywnych i palców młotkowatych. Leczenie haluksów to nasza specjalność. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. Zabieg osteotomii, czyli operacja haluksów, polega na nacięciu kości w celu poprawienia mechaniki sąsiadującego stawu oraz przywrócenia prawidłowego ustawienia palucha. Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Schorzenia stawu skokowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu skokowego. Leczymy uszkodzone więzadła, chrząstkę stawową, martwicę chrzęstno-kostne a także stany wynikające z chorób przewlekłych układowych takich jak reumatiodalne zapalenia stawów.  Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. 

więcej

Schorzenia stawu kolanowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu kolanowego. Leczymy uszkodzone więzadła, uszkodzone łąkotki, martwice chrzęstno-kostne a także zwichnięcia rzepki. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej.  Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Artroskopie stawów

Termin artroskopia pochodzi od greckich słów: „arthro” – staw i „skopein” – oglądać. Dosłownie oznacza więc: „zajrzeć do stawu” To rodzaj zabiegu chirurgicznego dzięki któremu chirurg ortopeda ma możliwość zajrzenia do wnętrza stawu i dokonania diagnozy patologii i jej wyleczenia. Procedura artroskopii polega na wprowadzeniu do stawu poprzez niewielkie nacięcia skórne narzędzi o przekroju długopisu. 

więcej

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w , chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, radiologia i diagnostyka obrazowa, chirurgia naczyniowa i chirurgia plastyczna, a także w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentację medyczna udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.  Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłaty:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej -  8,70 zł,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej -  0,30 zł,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych -  1,74 zł.

Wysokość opłaty, o której mowa w powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. Kierownik podmiotu, lub osoba przez niego wyznaczona, może zwolnić pacjenta z obowiązku uiszczenia w/w dokumentacji.

Podmiot udziela wyłącznie odpłatnych zabiegów medycznych. Odpłatność za świadczenia pobierana jest zgodnie z cennikiem wskazanym w § 12 Regulaminu. Wysokość odpłaty ustala Zbigniew Jackowiak lub osoba przez niego wyznaczona.

Cennik udzielanych świadczeń

Konsultacja lekarska:

Wizyta konsultacyjna dr n. med. Paweł Zalita i dr Stefan Urbaś 250 zł
Wizyta konsultacyjna dr Zbigniew Jackowiak i dr n. med. Błażej Rusin 280 zł
Wizyta / wizyta pozabiegowa 250 zł
Pedobarografia 130 zł
Badanie ABI 70 zł
Badania histopatologiczne 150 zł
Iniekcja leku pod kontrolą USG 170 zł
Wymaz z rany - bakteriologiczny z posiewem 150 zł

Tomograf PedCAT:

Tomografia komputerowa stóp 380 zł

RTG:

RTG - stopa (wszystkie projekcje) 110 zł
RTG - stopy (wszystkie projekcje) 130 zł
RTG - staw kolanowy (wszystkie projekcje) 110 zł
RTG - stawy kolanowe (wszystkie projekcje) 130 zł

USG:

Badanie USG 220 zł

Zabiegi:

* Zabieg korekcji 
bunionette techniką MIS
3 000,00 zł
* Zabieg korekcji 
bunionette z użyciem 
implantów tytanowych  
3 300,00 zł
* Zabieg korekcji 
czterech palców 
młotkowatych techniką MIS
5 000,00 zł
* Zabieg korekcji trzech 
palców młotkowatych  techniką MIS
4 500,00 zł
* Zabieg korekcji dwóch
palców młotkowatych 
techniką MIS
3 500,00 zł
* Zabieg korekcji palca 
młoteczkowatego z 
użyciem implantu
2 200,00 zł
* Zabieg korekcji palca 
młotkowatego techniką 
MIS
1 800,00 zł
* Zabieg korekcji palca 
młotkowatego z użyciem
dr K.
2 000,00 zł
* Zabieg korekcji 
palucha koślawego IP 
techniką Akin'a z 
użyciem implantu
2 500,00 zł
* Zabieg korekcji 
płaskostopia 
poprzecznego techniką  MIS
2 800,00 zł
* Zabieg korekcji 
płaskostopia 
poprzecznego techniką 
wg Weil'a
4 000,00 zł
Artrodeza stawu 
skokowo-goleniowego 
oraz 
piętowo-skokowego gwoździem odpiętowym
17 000,00 zł
Artroskopia kolana z miniartrotomią
+ uzupełenienie 
ubytków przeszczepami 
kostnymi + mem.kol.
18 150,00 zł
Badanie 
histopatologiczne
150,00 zł
Cheilektomia stawu 
MTP I
5 400,00 zł
Chondro-Gide + klej 
tkankowy
7 150,00 zł
Doba 650,00 zł
Hyalofast 5 500,00 zł
Hyaloglide 1 450,00 zł
* Korekcja osi palca MIS  1 980,00 zł
Obuwie 90,00 zł
Posiew 150,00 zł
PRP 1 700,00 zł
* Resekcja głowy kości 
śródstopia
2 200,00 zł
Rozdzielenie syndaktylii 7 150,00 zł
Stopa - artrodeza 
stawów 
łódkowato-klinowatych
13 750,00 zł
Usunięcie entezopatii ścięgna Achillesa z reinsercją 
ścięgna z 
użyciem systemu Speed
Bridge
17 050,00 zł
Zabieg artrodezy 
stawów TMT I-III
13 750,00 zł
Zabieg artrodezy stawu 
podskokowego stopy 
13 200,00 zł
Zabieg artrodezy stawu 
skokowego
od 13.200,00 zł do 15.700,00 zł
Zabieg artrodezy stawu 
TMT in situ
9 350,00 zł
Zabieg artroskopii 
stawu kolanowego
6 000,00 zł
Zabieg artroskopii 
stawu kolanowego z 
szyciem łąkotek
9 350,00 zł
Zabieg artroskopii 
stawu MTP I - stopa
4 950,00 zł
Zabieg artroskopii 
stawu skokowego
od 6.000,00 zł do 9.000,00 zł
Zabieg artroskopii 
stawu skokowego, 
usunięcie konfliktu przedniego
7 800,00 zł
Zabieg rewizji 
zmienionego zapalnie 
ścięgna mięśnia 
piszczelowego tylnego
6 600,00 zł
Zabieg korekcji 
bunionette techniką MIS
4 950,00 zł
Zabieg korekcji 
bunionette z użyciem 
implantów tytanowych
6 000,00 zł
Zabieg korekcji 
deformacji Hagludna
7 700,00 zł
Zabieg korekcji 
deformacji Hagludna z osteotomią wg Zadka
11 000,00 zł
Zabieg korekcji 
deformacji Haglunda 
techniką MIS
6 600,00 zł
Zabieg korekcji palca 
młoteczkowatego MIS
3 300,00 zł
Zabieg korekcji palca 
młoteczkowatego z 
użyciem implantu
4 200,00 zł
Zabieg korekcji palca 
młotkowatego techniką 
MIS
3 300,00 zł
Zabieg korekcji palca 
młotkowatego z użyciem
dr. K.
3 600,00 zł
Zabieg korekcji palca 
młotkowatego z użyciem
implantu nitynolowego
4 200,00 zł
Zabieg korekcji palca 
młotkowatego z użyciem
implantu tytanowego
4 200,00 zł
Zabieg korekcji palucha 
sztywnego z użyciem 
endoprotezy stawu MTP 
I - Cartiva
13 750,00 zł
Artrodeza 
stawu MTP I
8 700,00 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego IP techniką 
wg Akin'a z użyciem 
implantu
5 500,00 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego IP techniką 
wg Akin'a (MIS) 
4 400,00 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego techniką 
chevron
6 100,00 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego techniką 
long chevron / Scarf
6 500,00 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego techniką 
long chevron ex./Scarf ex. 
7 500,00 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego techniką 
MICA
6 600,00 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego wg Lapidusa 
9 350,00 zł
Zabieg korekcji palucha
szpotawego z użyciem 
1/2 EHL
8 250,00 zł
Zabieg korekcji palucha
szpotawego-osteotomia 
proxymalna z użyciem 
płytki
9 350,00 zł
Zabieg korekcji palucha
sztywnego - 
cheilectomia i plastyka stawu MTP I 
5 400,00 zł
Zabieg korekcji palucha
sztywnego wg
Watermann - Grenn
6 500,00 zł
Zabieg korekcji palucha
sztywnego wg Weil'a
6 500,00 zł
Zabieg korekcji 
płaskostopia 
poprzecznego techniką  MIS
4 950,00 zł
Zabieg korekcji 
płaskostopia 
poprzecznego techniką 
wg Weil'a
6 600,00 zł
Zabieg korekcji stopy 
płaskiej: osteotomia 
pięty, Evans, Cotton, 
Transfer FDL
15 000,00 zł
Zabieg korekcji stopy 
wydrążonej: osteotomia 
wg. Dwyer'a, transfer 
PL, osteotomia 
elewacyjna I promienia
15 000,00 zł
Zabieg panartodezy 
tyłostopia
19 800,00 zł
Zabieg plastyki bocznej 
powierzchni kości 
piętowej i uwolnienie n.
łydkowego
6 600,00 zł
Zabieg podwójnej 
artrodezy stępu
14 850,00 zł
Zabieg potrójnej 
artrodezy stępu
18 700,00 zł
Zabieg reartrodezy 
stawu podskokowego 
16 500,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
uszkodzonego ścięgna 
mięśnia piszczelowego 
przedniego
9 900,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
uszkodzonego ścięgna 
mięśnia piszczelowego 
tylnego
9 900,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
uszkodzonych mięśni 
strzałkowych
9 900,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
więzadeł krzyżowych 
przednich (ACL)
13 200,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
więzadeł krzyżowych 
tylnych (PCL)
16 500,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
więzadła ATFL i CFL 
przy użyciu Internal Brace
14 850,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
więzadła ATFL i CFL 
przy użyciu troczka zginaczy 
13 200,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
zerwanego ścięgna 
Achillesa
13 200,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
zerwanego ścięgna 
Achillesa techniką MIS
11 000,00 zł
Zabieg rekonstrukcji 
zestarzałego 
uszkodzenia ścięgna 
Achillesa z użyciem FHL
17 050,00 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
dwukostkowego
9 900,00 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
kostki bocznej
7 700,00 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
kości piętowej
13 200,00 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
podstawy V kości 
śródstopia
6 600,00 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
trójkostkowego
13 200,00 zł
Zabieg tenoskopii 
ścięgień mięśni 
strzałkowych
7 150,00 zł
Zabieg tenoskopii 
ścięgna Achillesa
8 250,00 zł
Zabieg usunięcia kości 
łódkowatej dodatkowej 
stopy z ewentualną reinsercją 
ścięgna m. pisz. tyl.
9 300,00 zł
Zabieg rewizji przestrzeni międzykostnej (podejrzenie nerwiaka Mortona) 5 500,00 zł
* Zabieg rewizji przestrzeni międzykostnej (podejrzenie nerwiaka Mortona) 2 750,00 zł
Zabieg usunięcia 
tendinopatii ścięgna 
Achillesa w technice 
stripping
6 600,00 zł
Zabieg uwolnienia 
rozcięgna 
podeszwowego 
techniką MIS
4 400,00 zł
Zabiegi drobne 3 300,00 zł

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Film Artroskopia Stawów

Dr Paweł Zalita opowiada o artroskopii stawów.

Film Chirurgia Małoinwazyjna

Dr Stefan Urbaś opowiada o chirurgii małoinwazyjnej (MIS)

Film Skręcenie kostki

Dr Błażej Rusin opowiada o szczegółach urazu skręcenia kostki.

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed, tu wykonujemy operacje haluksów

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów po operacji haluksów

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Haluksy - opinie osób po operacji