Informacja o działalności podmiotu leczniczego:

ZBIGNIEW JACKOWIAK
HALLUXMED CHIRURGIA STOPY
SPECJALISTYCZNY GABINET ORTOPEDYCZNY
Nr księgi 000000171386  REGON  634284274

Schorzenia stopy

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia haluksów, palców sztywnych i palców młotkowatych. Leczenie haluksów to nasza specjalność. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. Zabieg osteotomii, czyli operacja haluksów, polega na nacięciu kości w celu poprawienia mechaniki sąsiadującego stawu oraz przywrócenia prawidłowego ustawienia palucha. Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Schorzenia stawu skokowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu skokowego. Leczymy uszkodzone więzadła, chrząstkę stawową, martwicę chrzęstno-kostne a także stany wynikające z chorób przewlekłych układowych takich jak reumatiodalne zapalenia stawów.  Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. 

więcej

Schorzenia stawu kolanowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu kolanowego. Leczymy uszkodzone więzadła, uszkodzone łąkotki, martwice chrzęstno-kostne a także zwichnięcia rzepki. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej.  Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Artroskopie stawów

Termin artroskopia pochodzi od greckich słów: „arthro” – staw i „skopein” – oglądać. Dosłownie oznacza więc: „zajrzeć do stawu” To rodzaj zabiegu chirurgicznego dzięki któremu chirurg ortopeda ma możliwość zajrzenia do wnętrza stawu i dokonania diagnozy patologii i jej wyleczenia. Procedura artroskopii polega na wprowadzeniu do stawu poprzez niewielkie nacięcia skórne narzędzi o przekroju długopisu. 

więcej

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w , chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, radiologia i diagnostyka obrazowa, chirurgia naczyniowa i chirurgia plastyczna, a także w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentację medyczna udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.  Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłaty:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej -  8,70 zł,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej -  0,30 zł,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych -  1,74 zł.

Wysokość opłaty, o której mowa w powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. Kierownik podmiotu, lub osoba przez niego wyznaczona, może zwolnić pacjenta z obowiązku uiszczenia w/w dokumentacji.

Podmiot udziela wyłącznie odpłatnych zabiegów medycznych. Odpłatność za świadczenia pobierana jest zgodnie z cennikiem wskazanym w § 12 Regulaminu. Wysokość odpłaty ustala Zbigniew Jackowiak lub osoba przez niego wyznaczona.

Cennik udzielanych świadczeń

Konsultacje lekarskie:

Wizyta konsultacyjna dr n. med. Paweł Zalita i dr Stefan Urbaś 250 zł
Wizyta konsultacyjna dr Zbigniew Jackowiak i dr n. med. Błażej Rusin 280 zł
Wizyta / wizyta pozabiegowa 250 zł
Iniekcja leku pod kontrolą USG (kontynuacja leczenia) 170 zł

Badania dodatkowe:

Tomografia komputerowa stóp 380 zł
RTG - stopa (wszystkie projekcje) 110 zł
RTG - stopy (wszystkie projekcje) 130 zł
RTG - staw kolanowy (wszystkie projekcje) 110 zł
RTG - stawy kolanowe (wszystkie projekcje) 130 zł
Badanie USG 220 zł
Pedobarografia 130 zł
Badanie ABI 70 zł
Badania histopatologiczne 150 zł
Wymaz z rany - bakteriologiczny z posiewem 150 zł

Zabiegi w obrębie przodostopia:

Zabieg korekcji palucha koślawego techniką chevron 6 100 zł
Zabieg korekcji palucha koślawego techniką long chevron / Scarf 6 500 zł
Zabieg korekcji palucha koślawego techniką long chevron ex./Scarf ex.  7 500 zł
Zabieg korekcji palucha koślawego techniką MICA 6 600 zł
Zabieg korekcji palucha koślawego wg Lapidusa  9 350 zł
Zabieg korekcji palucha koślawego IP techniką wg Akin'a z użyciem implantu 5 500 zł
Zabieg korekcji palucha koślawego IP techniką wg Akin'a (MIS)  4 400 zł
Zabieg korekcji palucha sztywnego - cheilectomia i plastyka stawu MTP I  5 400 zł
Artrodeza stawu MTP I 8 700 zł
Zabieg korekcji palucha sztywnego z użyciem endoptotezy stawu MTP I - Cartiva 13 750 zł
Zabieg korekcji palucha sztywnego wg Watermann - Grenn 6 500 zł
Zabieg korekcji palucha sztywnego wg Weil'a 6 500 zł
Zabieg korekcji palca młotkowatego techniką MIS 3 300 zł
Zabieg korekcji palca młotkowatego z użyciem dr. K. 3 600 zł
Zabieg korekcji palca młotkowatego z użyciem implantu nitynolowego 4 200 zł
Zabieg korekcji palca młotkowatego z użyciem implantu tytanowego 4 200 zł
Zabieg korekcji palca młoteczkowatego MIS 3 300 zł
Zabieg korekcji palca młoteczkowatego z użyciem implantu 4 200 zł
Zabieg rewizji przestrzeni międzykostnej (podejrzenie nerwiaka Mortona) 5 500 zł
Zabieg korekcji bunionette techniką MIS 4 950 zł
Zabieg korekcji bunionette z użyciem implantów tytanowych 6 000 zł
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką  MIS 4 950 zł
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką wg Weil'a 6 600 zł
Zabieg artroskopii stawu MTP I - stopa 4 950 zł
Rozdzielenie syndaktylii 7 150 zł
Zabieg korekcji palucha szpotawego z użyciem 1/2 EHL 8 250 zł
Zabieg korekcji palucha szpotawego-osteotomia proxymalna z użyciem płytki 9 350 zł

Zabiegi w obrębie międzystopia:

Zabieg artrodezy stawów TMT I-III 13 750 zł
Zabieg artrodezy stawu TMT in situ 9 350 zł

Zabiegi w obrębie tyłostopia:

Stopa - artrodeza stawów łódkowato-klinowatych 13 750 zł
Zabieg artrodezy stawu podskokowego stopy  13 200 zł
Zabieg korekcji deformacji Hagludna 7 700 zł
Zabieg korekcji deformacji Hagludna z osteotomią wg Zadka 11 000 zł
Zabieg korekcji deformacji Haglunda techniką MIS 6 600 zł
Zabieg korekcji stopy płaskiej: osteotomia pięty, Evans, Cotton, Transfer FDL 15 000 zł
Zabieg korekcji stopy wydrążonej: osteotomia wg. Dwyer'a, transfer PL, osteotomia elewacyjna I promienia 15 000 zł
Zabieg panartodezy tyłostopia 19 800 zł
Zabieg plastyki bocznej powierzchni kości piętowej i uwolnienie n.łydkowego 6 600 zł
Zabieg podwójnej artrodezy stępu 14 850 zł
Zabieg potrójnej artrodezy stępu 18 700 zł
Zabieg reartrodezy stawu podskokowego  16 500 zł
Zabieg usunięcia kości łódkowatej dodatkowej stopy z ewentualną reinsercją ścięgna m. pisz. tyl. 9 300 zł

Zabiegi w obrębie stawu skokowego:

Zabieg artroskopii stawu skokowego od 6 000 zł do 9 000 zł
Zabieg artroskopii stawu skokowego, usunięcie konfliktu przedniego 7 800 zł
Zabieg rekonstrukcji więzadła ATFL i CFL przy użyciu Internal Brace 14 850 zł
Zabieg rekonstrukcji więzadła ATFL i CFL przy użyciu troczka zginaczy  13 200 zł
Artrodeza stawu skokowo-goleniowego oraz piętowo-skokowego gwoździem odpiętowym 17 000 zł
Zabieg artrodezy stawu skokowego od 13 200 zł do 15 700 zł
Zabieg endoprotezoplastyki stawu skokowego od 33 000 zł

Zabiegi w obrębie ścięgien Achillesa oraz innych ścięgien:

Usunięcie entezopatii ścięgna Achillesa z reinsercją ścięgna z użyciem systemu Speed Bridge 17 050 zł
Zabieg rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa 13 200 zł
Zabieg rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa techniką MIS 11 000 zł
Zabieg rekonstrukcji zestarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa z użyciem FHL 17 050 zł
Zabieg tenoskopii ścięgna Achillesa 8 250 zł
Zabieg usunięcia tendinopatii ścięgna Achillesa w technice stripping 6 600 zł
Zabieg rewizji zmienionego zapalnie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego 6 600 zł
Zabieg rekonstrukcji uszkodzonego ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego 9 900 zł
Zabieg rekonstrukcji uszkodzonego ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego 9 900 zł
Zabieg rekonstrukcji uszkodzonych mięśni strzałkowych 9 900 zł
Zabieg tenoskopii ścięgien mięśni strzałkowych 7 150 zł

Zabiegi w obrębie kolana:

Zabieg artroskopii stawu kolanowego 6 000 zł
Zabieg artroskopii stawu kolanowego z szyciem łąkotek 9 350 zł
Artroskopia kolana z miniartrotomią+ uzupełenienie ubytków przeszczepami kostnymi + mem.kol. 18 150 zł
Zabieg rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich (ACL) 13 200 zł
Zabieg rekonstrukcji więzadeł krzyżowych tylnych (PCL) 16 500 zł

Zespolenia złamań:

Zabieg repozycji i stabilizacji złamania dwukostkowego 9 900 zł
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania kostki bocznej 7 700 zł
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania kości piętowej 13 200 zł
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania podstawy V kości śródstopia 6 600 zł
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania trójkostkowego 13 200 zł

Inne zabiegi:

Zabieg uwolnienia rozcięgna podeszwowego techniką MIS 4 400 zł
Zabiegi drobne 3 300 zł

Zabiegi uzupełniające główny przedmiot operacji:

* Zabieg korekcji bunionette techniką MIS 3 000 zł
* Zabieg korekcji bunionette z użyciem implantów tytanowych   3 300 zł
* Zabieg korekcji czterech palców młotkowatych techniką MIS 5 000 zł
* Zabieg korekcji trzech palców młotkowatych  techniką MIS 4 500 zł
* Zabieg korekcji dwóchpalców młotkowatych techniką MIS 3 500 zł
* Zabieg korekcji palca młoteczkowatego z użyciem implantu 2 200 zł
* Zabieg korekcji palca młotkowatego techniką MIS 1 800 zł
* Zabieg korekcji palca młotkowatego z użyciemdr K. 2 000 zł
* Zabieg korekcji palucha koślawego IP techniką Akin'a z użyciem implantu 2 500 zł
* Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką  MIS 2 800 zł
* Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką wg Weil'a 4 000 zł
* Zabieg rewizji przestrzeni międzykostnej (podejrzenie nerwiaka Mortona) 2 750 zł
* Korekcja osi palca MIS  1 980 zł
* Resekcja głowy kości śródstopia 2 200 zł

Opłaty dodatkowe:

Badanie histopatologiczne 150 zł
Chondro-Gide + klej tkankowy 7 150 zł
Dodatkowa doba 650 zł
Hyalofast 5 500 zł
Hyaloglide 1 450 zł
Obuwie 70 zł
Posiew 150 zł
PRP 1700 zł

* element zabiegu złożonego. Zabiegi złożone wyceniane są indywidualnie.

Koszt zabiegu obejmuje:

  • konsultacje z lekarzem anestezjologiem
  • wykonanie znieczulenia
  • przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
  • wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia zabiegu (w tym wszelkie rodzaje implantów)
  • opiekę lekarską i pielęgniarską w trakcie całego pobytu na oddziale
  • wszystkie leki i środki opatrunkowe stosowane w trakcie pobytu na oddziale
  • posiłki

Konsultacje przed i po zabiegu są płatne.
Zabiegi nie są finansowane przez NFZ.
Obuwie pooperacyjne dodatkowo płatne.

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Film Artroskopia Stawów

Dr Paweł Zalita opowiada o artroskopii stawów.

Film Chirurgia Małoinwazyjna

Dr Stefan Urbaś opowiada o chirurgii małoinwazyjnej (MIS)

Film Skręcenie kostki

Dr Błażej Rusin opowiada o szczegółach urazu skręcenia kostki.

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed, tu wykonujemy operacje haluksów

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów po operacji haluksów

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Haluksy - opinie osób po operacji