Informacja o działalności podmiotu leczniczego:

HALLUXMED CHIRURGIA STOPY KOLANA
ZBIGNIEW JACKOWIAK

Nr księgi 000000171386  REGON  634284274

Schorzenia stopy

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia haluksów, palców sztywnych i palców młotkowatych. Leczenie haluksów to nasza specjalność. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. Zabieg osteotomii, czyli operacja haluksów, polega na nacięciu kości w celu poprawienia mechaniki sąsiadującego stawu oraz przywrócenia prawidłowego ustawienia palucha. Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie skutkują brakiem gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Schorzenia stawu skokowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu skokowego. Leczymy uszkodzone więzadła, chrząstkę stawową, martwicę chrzęstno-kostne a także stany wynikające z chorób przewlekłych układowych takich jak reumatiodalne zapalenia stawów.  Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. 

więcej

Schorzenia stawu kolanowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu kolanowego. Leczymy uszkodzone więzadła, uszkodzone łąkotki, martwice chrzęstno-kostne a także zwichnięcia rzepki. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej.  Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Artroskopie stawów

Termin artroskopia pochodzi od greckich słów: „arthro” – staw i „skopein” – oglądać. Dosłownie oznacza więc: „zajrzeć do stawu” To rodzaj zabiegu chirurgicznego dzięki któremu chirurg ortopeda ma możliwość zajrzenia do wnętrza stawu i dokonania diagnozy patologii i jej wyleczenia. Procedura artroskopii polega na wprowadzeniu do stawu poprzez niewielkie nacięcia skórne narzędzi o przekroju długopisu. 

więcej

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w , chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, radiologia i diagnostyka obrazowa, chirurgia naczyniowa i chirurgia plastyczna, a także w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentację medyczna udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.  Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłaty:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej -  8,70 zł,
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej -  0,30 zł,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych -  1,74 zł.

Wysokość opłaty, o której mowa w powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. Kierownik podmiotu, lub osoba przez niego wyznaczona, może zwolnić pacjenta z obowiązku uiszczenia w/w dokumentacji.

Podmiot udziela wyłącznie odpłatnych zabiegów medycznych. Odpłatność za świadczenia pobierana jest zgodnie z cennikiem wskazanym w § 12 Regulaminu. Wysokość odpłaty ustala Zbigniew Jackowiak lub osoba przez niego wyznaczona.

Cennik udzielanych świadczeń

Konsultacje lekarskie:

Wizyta konsultacyjna
dr n. med. Błażej Rusin, dr n. med. Paweł Zalita i dr Stefan Urbaś
400 zł
Wizyta konsultacyjna dr Zbigniew Jackowiak 450 zł
Wizyta / wizyta pozabiegowa dr n. med. Błażej Rusin, dr n. med. Paweł Zalita i dr Stefan Urbaś 350 zł
Wizyta / wizyta pozabiegowa dr Zbigniew Jackowiak 400 zł
Iniekcja leku pod kontrolą USG (kontynuacja leczenia) 250 zł

Badania dodatkowe:

Tomografia komputerowa stóp 420 zł
RTG - stopa (wszystkie projekcje) 150 zł
RTG - stopy (wszystkie projekcje) 180 zł
RTG - staw kolanowy (wszystkie projekcje) 150 zł
RTG - stawy kolanowe (wszystkie projekcje) 200 zł
Badanie USG 250 zł
Pedobarografia 150 zł
Badanie ABI 110 zł
Badania histopatologiczne 250 zł
Wymaz z rany - bakteriologiczny z posiewem 250 zł

Zabiegi operacyjne:

Zabiegi w obrębie przodostopia
Zabieg korekcji palucha
koślawego techniką 
chevron
7200 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego techniką 
long chevron / Scarf
7650 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego techniką 
long chevron extreme./scarf extreme
8850 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego techniką małoinwazyjną MICA
7660 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego wg Lapidusa 
10585 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego stawu IP techniką wg Akin'a z użyciem implantu
6350 zł
Zabieg korekcji palucha
koślawego stawu IP techniką wg Akin'a (MIS) 
5540 zł
Zabieg korekcji palucha
sztywnego - 
cheilektomia i plastyka stawu MTP I 
6440 zł
Zabieg korekcji palucha 
sztywnego z użyciem 
endoptotezy stawu MTP 
I - Cartiva
15425 zł
Zabieg korekcji palucha
sztywnego techniką osteotomii skracającej
7650 zł
Artrodeza 
stawu MTP I
10585 zł
Artrodeza 
stawu MTP I extreme
13800 zł
Artrodeza stawu IP palucha 7200 zł
Zabieg korekcji palucha
szpotawego
12500 zł
Zabieg korekcji palca 
młotkowatego techniką małoinwazyjną MIS
4200 zł
Zabieg korekcji palca 
młotkowatego z użyciem
dr. K.
4500 zł
Zabieg korekcji palca 
młotkowatego z użyciem
implantu 
4800 zł
Zabieg korekcji palca 
młoteczkowatego techniką małoinwazyjną MIS
4200 zł
Zabieg korekcji palca 
młoteczkowatego z 
użyciem implantu
4800 zł
Zabieg rewizji przestrzeni międzykostnej (podejrzenie nerwiaka Mortona) 6350 zł
Zabieg korekcji 
bunionette techniką małoinwazyjną MIS
5745 zł
Zabieg korekcji 
bunionette z użyciem 
implantów tytanowych
6900 zł
Zabieg korekcji 
płaskostopia 
poprzecznego techniką  małoinwazyjną MIS
7745 zł
Zabieg korekcji 
płaskostopia 
poprzecznego techniką 
wg Weil'a
8560 zł
Zabieg artroskopii 
stawu MTP I - stopa
7500 zł
Rozdzielenie syndaktylii palców stopy od 9500 zł
Zabiegi w obrębie śródstopia
Zabieg artrodezy 
stawów śródstopno - klinowych I-III
15425 zł
Zabieg artrodezy stawu 
śródstopno - klinowych II-III
12500 zł
Zabieg artroerezy 8440 zł
Zabiegi w obrębie tyłostopia 
Zabieg korekcji 
deformacji Hagludna
8770 zł
Zabieg korekcji 
deformacji Hagludna z osteotomią wg Zadka
12400 zł
Zabieg korekcji deformacji Haglunda techniką endoskopową 9600 zł
Zabieg korekcji 
deformacji Haglunda 
techniką małoinwazyjną MIS
8600 zł
Zabieg korekcji stopy 
płasko - koślawej
17800 zł
Zabieg korekcji stopy 
wydrążonej
17800 zł
Zabieg artrodezy stawu 
podskokowego 
14520 zł
Zabieg podwójnej 
artrodezy stępu
16935 zł
Zabieg potrójnej 
artrodezy stępu
20870 zł
Artrodeza 
stawów  łódkowato-klinowatych
15425 zł
Zabieg panartodezy 
tyłostopia
22480 zł
Zabieg plastyki bocznej 
powierzchni kości 
piętowej i uwolnienie n.
łydkowego
9700 zł
Zabieg usunięcia kości 
łódkowatej dodatkowej 
stopy z ewentualną reinsercją 
ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego 
11300 zł
Zabiegi w obrębie stawu skokowego 
Zabieg artroskopii 
stawu skokowego
8600 zł
Zabieg artroskopii 
stawu skokowego i 
usunięcie konfliktu przedniego
11200 zł
Zabieg artroskopii stawu skokowego z artrotomią i technikami rekonstrukcji chrząstki stawowej od 19000 zł
Zabieg rekonstrukcji 
więzadła skokowo-strzałkowego przedniego i piętowo-strzałkowego (ATFL i CFL) 
przy użyciu Internal Brace
14500 zł
Zabieg rekonstrukcji 
więzadła skokowo-strzałkowego przedniego i piętowo-strzałkowego (ATFL i CFL)  
przy użyciu troczka zginaczy 
12850 zł
Zabieg artrodezy stawu 
skokowego
15800 zł
Zabieg artrodezy stawu 
skokowo-goleniowego 
oraz podskokowego gwoździem odpiętowym
20700 zł
Endoprotezoplastyka stawu skokowego od 35000 zł
Zabiegi w obrębie ścięgien Achillesa oraz innych ścięgien
Usunięcie wyrośli kostnych przyczepu końcowego ścięgna Achillesa 8600 zł
Usunięcie enetezopatii ścięgna Achillesa z częściową reinsercją ścięgna od 9500 zł
Usunięcie entezopatii ścięgna Achillesa z reinsercją ścięgna z 
użyciem systemu Speed
Bridge
18755 zł
Zabieg rekonstrukcji 
zerwanego ścięgna 
Achillesa
14520 zł
Zabieg rekonstrukcji 
zerwanego ścięgna 
Achillesa techniką małoinwazyjną 
12100 zł
Zabieg rekonstrukcji 
zestarzałego 
uszkodzenia ścięgna 
Achillesa z użyciem ścięgna zginacza palucha długiego
18775 zł
Zabieg tenoskopii 
ścięgna Achillesa
9075 zł
Zabieg usunięcia 
tendinopatii ścięgna 
Achillesa w technice 
stripping
8260 zł
Zabieg rewizji 
zmienionego zapalnie 
ścięgna mięśnia 
piszczelowego tylnego
8750 zł
Zabieg rekonstrukcji 
uszkodzonego ścięgna 
mięśnia piszczelowego 
przedniego
10890 zł
Zabieg rekonstrukcji 
uszkodzonych mięśni 
strzałkowych
10890 zł
Zabieg tenoskopii 
ścięgień mięśni 
strzałkowych
8865 zł
Zabiegi w obrębie kolana
Zabieg artroskopii 
stawu kolanowego
8600 zł
*szycie jednej łąkotki 3000 zł
Zabieg artroskopii stawu kolanowego z miniartrotomią i technikami rekonstrukcji chrząstki stawowej od 19000 zł
Zabieg rekonstrukcji 
więzadeł krzyżowych 
przednich (ACL)
14525 zł
Zabieg rekonstrukcji 
więzadeł krzyżowych 
tylnych (PCL)
18150 zł
Zespolenia złamań
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
kostki bocznej
9570 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
dwukostkowego
12890 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
trójkostkowego
15520 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania kości 
śródstopia
8260 zł
Zabieg repozycji i 
stabilizacji złamania 
kości piętowej
od 14520 zł
Inne zabiegi
Zabieg uwolnienia 
rozcięgna 
podeszwowego 
techniką małoinwazyjną MIS
7140 zł
Zabieg wydłużenia mięsnia brzuchatego łydki 6900 zł
Zabiegi drobne 3930 zł
Zabieg usunięcia implanu/zmiany na przebiegu blizny itp. od od 3500 zł
Zabiegi uzupełniające główny przedmiot operacji
* Zabieg korekcji 
bunionette techniką małoinwazyjną MIS
3800 zł
* Zabieg korekcji 
bunionette z użyciem 
implantów tytanowych  
5000 zł
* Zabieg korekcji 
czterech palców 
młotkowatych techniką małoinwazyjną MIS
6500 zł
* Zabieg korekcji trzech 
palców młotkowatych  techniką małoinwazyjną MIS
5500 zł
* Zabieg korekcji dwóch
palców młotkowatych 
techniką małoinwazyjną MIS
4000 zł
* Zabieg korekcji palca 
młotkowatego techniką małoinwazyjną
MIS
2800 zł
* Zabieg korekcji palca 
młoteczkowatego z 
użyciem implantu
3800 zł
* Zabieg korekcji palca 
młotkowatego z użyciem
dr. K.
3500 zł
* Zabieg korekcji 
palucha koślawego w stawie IP techniką Akin'a z 
użyciem implantu
4350 zł
* Zabieg korekcji 
płaskostopia 
poprzecznego techniką  małoinwazyjną MIS
4100 zł
* Zabieg korekcji 
płaskostopia 
poprzecznego techniką 
wg Weil'a
6400 zł
* Zabieg rewizji przestrzeni międzykostnej (podejrzenie nerwiaka Mortona) 3900 zł
* Korekcja osi palca techniką małoinwazyjną MIS  2800 zł
* Resekcja głowy kości 
śródstopia
2500 zł
Reumoortopedia
*Resekcja dwóch głów kości śródstopia  4500 zł
*Resekcja więcej niż dwóch głów kości śródstopia  5500 zł
*Korekcja dwóch palców młotkowatcyh z zastosowaniem dr. K. 4500 zł
*Korekcja więcej niż dwóch palców młotkowatcyh z zastosowaniem dr. K. 5500 zł
Usunięcie guzka reumatoidalnego ze stopy od 4500 zł
Usunięcie mnogich guzków reumatoidalnych ze stopy od 6000 zł
Opłaty dodatkowe
Badanie 
histopatologiczne
250 zł
Posiew 250 zł
Chondro-Gide + klej 
tkankowy
7865 zł
Pierwsza doba przy zabiegach ambulatoryjnych 1280 zł
Hyalofast 6050 zł
Hyaloglide 1595 zł
Osocze bogatopłytkowe (PRP, ACP)  1700 zł
Druga doba  750 zł

* element zabiegu złożonego. Zabiegi złożone wyceniane są indywidualnie.

Koszt zabiegu obejmuje:

 • konsultacje z lekarzem anestezjologiem
 • wykonanie znieczulenia
 • przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
 • wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia zabiegu (w tym wszelkie rodzaje implantów)
 • opiekę lekarską i pielęgniarską w trakcie całego pobytu na oddziale
 • wszystkie leki i środki opatrunkowe stosowane w trakcie pobytu na oddziale
 • posiłki
 • obuwie pooperacyjne

Konsultacje przed i po zabiegu są płatne.
Zabiegi nie są finansowane przez NFZ.

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Film Artroskopia Stawów

Dr Paweł Zalita opowiada o artroskopii stawów.

Film Chirurgia Małoinwazyjna

Dr Stefan Urbaś opowiada o chirurgii małoinwazyjnej (MIS)

Film Skręcenie kostki

Dr Błażej Rusin opowiada o szczegółach urazu skręcenia kostki.

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed, tu wykonujemy operacje haluksów

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów po operacji haluksów

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Haluksy - opinie osób po operacji