Informacja o działalności podmiotu leczniczego:

ZBIGNIEW JACKOWIAK
HALLUXMED CHIRURGIA STOPY
SPECJALISTYCZNY GABINET ORTOPEDYCZNY
Nr księgi 000000171386  REGON  634284274

Schorzenia stopy

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia haluksów, palców sztywnych i palców młotkowatych. Leczenie haluksów to nasza specjalność. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. Zabieg osteotomii, czyli operacja haluksów, polega na nacięciu kości w celu poprawienia mechaniki sąsiadującego stawu oraz przywrócenia prawidłowego ustawienia palucha. Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Schorzenia stawu skokowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu skokowego. Leczymy uszkodzone więzadła, chrząstkę stawową, martwicę chrzęstno-kostne a także stany wynikające z chorób przewlekłych układowych takich jak reumatiodalne zapalenia stawów.  Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej. 

więcej

Schorzenia stawu kolanowego

W Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy znajdziecie Państwo kompleksową diagnostykę i nowoczesne metody leczenia schorzeń stawu kolanowego. Leczymy uszkodzone więzadła, uszkodzone łąkotki, martwice chrzęstno-kostne a także zwichnięcia rzepki. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów i wysokiej klasy sprzętowi szybko powrócicie Państwo do pełnej sprawności i aktywności zawodowej.  Współczesne techniki chirurgiczne w tej dziedzinie nie wymagają zakładania gipsu, a pacjent może chodzić już w kilka godzin po zabiegu.

więcej

Artroskopie stawów

Termin artroskopia pochodzi od greckich słów: „arthro” – staw i „skopein” – oglądać. Dosłownie oznacza więc: „zajrzeć do stawu” To rodzaj zabiegu chirurgicznego dzięki któremu chirurg ortopeda ma możliwość zajrzenia do wnętrza stawu i dokonania diagnozy patologii i jej wyleczenia. Procedura artroskopii polega na wprowadzeniu do stawu poprzez niewielkie nacięcia skórne narzędzi o przekroju długopisu. 

więcej

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w , chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, radiologia i diagnostyka obrazowa, chirurgia naczyniowa i chirurgia plastyczna, a także w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentację medyczna udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.  Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłaty:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej -  8,70 zł,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej -  0,30 zł,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych -  1,74 zł.

Wysokość opłaty, o której mowa w powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. Kierownik podmiotu, lub osoba przez niego wyznaczona, może zwolnić pacjenta z obowiązku uiszczenia w/w dokumentacji.

Podmiot udziela wyłącznie odpłatnych zabiegów medycznych. Odpłatność za świadczenia pobierana jest zgodnie z cennikiem wskazanym w § 12 Regulaminu. Wysokość odpłaty ustala Zbigniew Jackowiak lub osoba przez niego wyznaczona.

Cennik udzielanych świadczeń

Konsultacja lekarska:

Wizyta konsultacyjna dr n. med. Błażej Rusin i dr n. med. Paweł Zalita 200 zł
Wizyta konsultacyjna dr Zbigniew Jackowiak 250 zł
Wizyta konsultacyjna dr Zbigniew Jackowiak - "pilna" 400 zł
Wizyta pozabiegowa 200 zł
Pedobarografia 120 zł

Tomograf PedCAT:

Tomografia komputerowa stóp 350 zł

RTG:

RTG - stopa (wszystkie projekcje) 100 zł
RTG - stopy (wszystkie projekcje) 120 zł
RTG - staw kolanowy (wszystkie projekcje) 100 zł
RTG - stawy kolanowe (wszystkie projekcje) 120 zł

USG:

Badanie USG 200 zł

Zabiegi:

Zabieg korekcji palucha koślawego techniką MICA 6000 PLN
Zabieg korekcji palucha koślawego techniką chevron 5500 PLN
Zabieg korekcji palucha koślawego techniką long chevron/scarf 5900 PLN
Zabieg korekcji palucha koślawego  techniką long chevron ex./scarf ex. 6800 PLN
Zabieg korekcji palucha koślawego  wg. Lapidusa 8500 PLN
Zabieg korekcji palucha koślawego - artrodeza stawu MTP I 7900 PLN
Zabieg korekcji palucha sztywnego - cheilectomia i plastyka stawu MTP I 4900 PLN
Zabieg korekcji palucha sztywnego wg.Watermann -Grenn 5500 PLN
Zabieg korekcji palucha sztywnego wg.Weil'a  5500 PLN
Zabieg korekcji paluch sztywnego z użyciem endoptotezy stawu MTP I - Cartiva 12500PLN
Zabieg korekcji palucha sztywnego - artrodeza stawu MTP I 7900 PLN
Zabieg korekcji palucha  szpotawego z użyciem 1/2 EHL 7500 PLN
Zabieg korekcji palucha szpotawego - artrodeza stawu MTP I 7900 PLN
Zabieg korekcji palca młotkowatego  techniką MIS 3000 PLN
Zabieg korekcji palec młotkowatego z użyciem implantu tytanowego SV Stryker 3500 PLN
Zabieg korekcji palca  młotkowatego z użyciem implantu nitynolowego Smart Toe Stryker 3500 PLN
Zabieg korekcji palca młotkowatego z użyciem dr K.  3000 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką wg.Weila 4000 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką DMMO 4000 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką DOMO 4000 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką DMDO 4000 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką Converse DMDO 4000 PLN
Zabieg endoprotezoplastyki stawu MTP  z użyciem endoprotezy LMP 7000 PLN
Zabieg korekcji bunionette techniką MIS 3000 PLN
Zabieg korekcji bunionette z użyciem implantów tytanowych WS Stryker  5500 PLN
Zabieg usunięcia nerwiaka Mortona z badaniem histopatologicznym 4700 PLN
Zabieg artroskopii stawu MTP I  4500 PLN
Zabieg artroskopii stawu kolanowego z menisectomią 5500 PLN
Zabieg artroskopii stawu kolanowego z szyciem łąkotki 7000 PLN
Zabieg artroskopii stawu kolanowego z szyciem łąkotek 8500 PLN
Zabieg artroskopii stawu kolanowego z techniką mikrozłamań w obrębie chrząstki stawowej 5500 PLN
Zabieg artroskopii stawu kolanowego  5000 PLN
Zabieg rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich ( ACL ) 10000 PLN
Zabieg rekonstrukcji więzadeł krzyżowych tylnych ( PCL ) 12000 PLN
Zabieg artroskopii stawu skokowego 5500 PLN
Zabieg artroskopii stawu skokowego ,usunięcia konfliktu przedniego 6500 PLN
Zabieg artroskopii jednoczasowej stawu skokowego przedniej i tylnej 7900 PLN
Zabieg rekonstrukcji więzadła ATFL z użyciem techniki Brostrom 6500 PLN
Zabieg rekonstrukcji więzadła ATFL i CFL przy użyciu troczka zginaczy 10000 PLN
Zabieg rekonstrukcja więzadła ATFL i CFL  przy użyciu Internal brace 12500 PLN
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania kostki bocznej  4500 PLN
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania dwukostkowego 6000 PLN
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania trójkostkowego 8000 PLN
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania kości piętowej 8000 PLN
Zabieg repozycji i stabilizacji złamania podstawy V kości śródstopia 6000 PLN
Zabieg tenoskopii ścięgien mięśni strzałkowych 5500 PLN
Zabieg rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien mięśni strzałkowych 7000 PLN
Zabieg korekcji palucha koślawego w stawie  IP techniką wg. Akin'a z użyciem implantu SV Stryker 3500 PLN
Zabieg usunięcia tendinopatii ścięgna Achillesa w technice stripping 6000 PLN
Zabieg rekonstrukcji zestarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa z użyciem  FHL 15500 PLN
Zabieg rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa techniką MIS 8000 PLN
Zabieg rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa  10000 PLN
Zabieg tenoskopii ścięgna Achillesa 5500 PLN
Zabieg artrodezy stawu podskokowego 8000 PLN
Zabieg podwójnej artrodezy stępu 12500 PLN
Zabieg potrójnej artrodezy stępu 15500 PLN
Zabieg inspekcji zmienionego zapalnie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego 6000 PLN
Zabieg rekonstrukcji uszkodzonego ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego 7000 PLN
Zabieg rekonstrukcji uszkodzonego  ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego  7000 PLN
Zabieg korekcji stopy płaskiej: osteotomia pięty, Evans, Cotton, transfer FDL 12500 PLN
Zabieg artroerezy z użyciem implanu HyproCure 10000 PLN
Zabieg artrodezy stawu skokowego 12500 PLN
Zabieg panartrodezy tyłostopia 18000 PLN
Zabieg uwolnienia rozcięgna podeszwowego techniką MIS 3500 PLN
Zabieg korekcji stopy wydrążonej:osteotomia wg Dwyer'a, transfer PL, osteotomia elewacyjna I promienia) 12500 PLN
Zabieg korekcj deformacji Haglunda techniką MIS 6000 PLN
Zabieg korekcji deformacji Haglunda z reinsercją ścięgna Achillesa 10000 PLN
Zabieg korekcji deformacji Haglunda  7000 PLN
Zabieg artrodezy stawu TMT II in situ 8000 PLN
Zabieg artrodezy stawów TMT I-III 12500 PLN
Zabieg korekcji palca młotkowatego  techniką MIS * 1500 PLN
Zabieg korekcji palec młotkowatego z użyciem implantu tytanowego SV Stryker * 1800 PLN
Zabieg korekcji palca  młotkowatego z użyciem implantu nitynolowego Smart Toe Stryker * 1800 PLN
Zabieg korekcji palca młotkowatego z użyciem dr K. * 1500 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką wg.Weila * 1800 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką DMMO * 1500 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką DOMO * 1500 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką DMDO * 1500 PLN
Zabieg korekcji płaskostopia poprzecznego techniką Converse DMDO * 1500 PLN
Zabieg endoprotezoplastyki stawu MTP  z użyciem endoprotezy LMP * 4500 PLN
Zabieg korekcji bunionette techniką MIS * 1800 PLN
Zabieg korekcji bunionette z użyciem implantów tytanowych WS Stryker * 3000 PLN
Zabieg usunięcia nerwiaka Mortona z badaniem histopatologicznym * 2500 PLN
Zabieg korekcji palucha koślawego IP techniką Akin'a z użyciem implantu SV Stryker * 1800 PLN

 * element zabiegu złożonego. Zabiegi złożone wyceniane są indywidualnie.

Koszt zabiegu obejmuje:

  • konsultacje z lekarzem anestezjologiem
  • wykonanie znieczulenia
  • przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
  • wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia zabiegu (w tym wszelkie rodzaje implantów)
  • opiekę lekarską i pielęgniarską w trakcie całego pobytu na oddziale
  • wszystkie leki i środki opatrunkowe stosowane w trakcie pobytu na oddziale
  • posiłki

Konsultacje przed i po zabiegu są płatne.
Zabiegi nie są finansowane przez NFZ.
Obuwie pooperacyjne dodatkowo płatne.

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Opinie osób