Pedobarografia jest powszechnie stosowanym na świecie badaniem oceny stóp. Początki jej rozwoju sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. Znajduje szerokie zastosowanie w pracy lekarza ortopedy, podologa, fizjoterapeuty i innych, przyczyniając się do poprawy diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób stóp. Pozwala na  dokonanie precyzyjnych pomiarów nacisku (ciśnienia i siły) na każdy centymetr kwadratowy podeszwowej strony stóp, zarówno podczas stania jak i w trakcie dynamicznego chodu.

Pedobarografia jest badaniem, które poza badaniem radiologicznym, ultrasonograficznym, rezonansu magnetycznego i innymi powinno być zawsze wykonywane  przed planowanym zabiegiem operacyjnym w obrębie stóp.

Jest metodą nie tylko umożliwiającą dokonanie pomiarów nacisków na każdy centymetr kwadratowy stopy podczas stania czy chodzenia, ale poprzez uwzględnienie parametrów niedostępnych w innych badaniach pozwala na precyzyjne zaplanowanie leczenia operacyjnego i pooperacyjnego. Ma również ogromne znaczenie w doborze wkładek ortopedycznych.

Poza swoją oczywistą użytecznością w schorzeniach stopy, takich jak paluchy koślawe, stopa poprzecznie płaska, stopa reumatyczna, palce młotkowate, metatarsalgia, pedobarografia jest nieocenionym badaniem w leczeniu stopy cukrzycowej. Badanie pedobarograficzne pozwala zobrazować strefy nadmiernie narażone na rozwój owrzodzeń w obrębie stopy cukrzycowej. Ułatwia wybór właściwego leczenia zachowawczego (obuwie, wkładki ortopedyczne i inne) zapobiegającego dalszemu postępowi zmian chorobowych i na podjęcie właściwie ukierunkowanego leczenia operacyjnego.

Urządzenia do badań pedobarograficznych stosowane w ostatnich latach stale ulegały udoskonaleniu. Obecnie stosowane urządzenia cechują się dużą dokładnością pomiarów, a tym samym bardziej precyzyjną oceną stanu faktycznego. W naszej codziennej praktyce stosujemy pedobarograf EMED firmy Novel (światowy lider w dziedzinie pedobarografii).

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Opinie osób