Tomograf komputerowy pedCAT firmy Curve Beam wykonujący badanie na stojąco jest pierwszym tego typu aparatem w Polsce i do dnia dzisiejszego (23 kwietnia) dziewiątym zainstalowanym w Europie.
Obrazowanie skomplikowanych struktur kostnych, jakimi są stopy, od zawsze było wyzwaniem. Do dzisiaj ani obraz radiograficzny, ani konwencjonalna tomografia komputerowa nie pozwalają na jednoznaczne postawienie diagnozy pacjentowi.

Dotychczas stosowane w diagnostyce chorób stóp badanie tomografii komputerowej było wykonywane wyłącznie na leżąco.Tylko badanie w pełnym obciążeniu czyli w pozycji na stojąco może dać pełny obraz deformacji stopy a co się z tym wiąże pozwala zaplanować proces leczenia.
Od niedawna na rynku dostępne na rynku amerykańskim a obecnie i europejskim jest urządzenie dające lekarzowi możliwość dokładnego obrazowania stóp pod naturalnym obciążeniem, co prowadzi do trafnego doboru optymalnej terapii.

Opis urządzenia

Urządzenie o którym mowa, to pedCAT amerykańskiej firmy CurveBeam. Jest to tomograf komputerowy zaprojektowany specjalnie do badania stóp pod naturalnym obciążeniem. Dzięki dużemu, aktywnemu obszarowi detektora, umożliwia obrazowanie objętości w kształcie walca o średnicy 35 cm i wysokości 20 cm. To co jest dodatkowo niezmiernie ważne to ,to że aparat pozwala na diagnostykę dwóch stóp jednocześnie. Otwarta konstrukcja urządzenia pozwala na bezproblemowe zajęcie odpowiedniej pozycji zarówno osobom młodym jak również starszym, oraz pacjentom z poważnymi urazami narządu ruchu.
Urządzenie pozwala uzyskać projekcje z 360 stopni. Dzięki temu uzyskiwane obrazy charakteryzują się wysoką jakością i minimalną liczbą artefaktów. Obraz badania może być przedstawiony w formie 3D.

Przebieg badania

Przed „erą pedCAT’a” zdjęcia stopy wymagały od technika skomplikowanego, bardzo dokładnego pozycjonowania pacjenta. Nawet prawidłowo wykonane zdjęcie nie rozwiewa wszelkich wątpliwości na temat źródła poszukiwanego problemu – uzyskiwany obraz prezentuje nakładające się na siebie kości. Dodatkowo, radiogramy tej samej stopy wykonane przez różnych techników mogą się od siebie znacząco różnić. Wskutek tego wyznaczane kąty radiologiczne mogą zostać błędnie odczytane, obniżając komfort pracy lekarza podczas operacji i powodując konieczność dokonywania korekt względem pierwotnego planu zabiegu.

tomograf

W przypadku badania klasycznej tomografii komputerowej, wykonujemy dokładną analizę kości stopy. Nie można już tutaj mówić o błędach przy pozycjonowaniu, czy też niewłaściwej projekcji. Jednak ze względu na sposób badania – w pozycji leżącej i bez obciążenia stóp – przyczyny dolegliwości pacjenta mogą zostać przeoczone.

Korzyści dla pacjenta

Obrazowanie przy pomocy pedCAT’a jest pozbawione tych wszystkich wad. Stopy są badane w pozycji stojącej,w pełnym obciążeniu z możliwością wykonania rzeczywistych pomiarów kątowych.
Kolejnym ważnym aspektem jest dawka promieniowania pochłaniana przez pacjenta, na którą zwracana jest coraz większa uwaga.
Badanie przy pomocy pedCAT’a powoduje przyjęcie przez pacjenta dawki około 90% niższej, niż w przypadku klasycznej tomografii komputerowej.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę czas badania, diagnostyka przy użyciu pedCAT’a jest szybsza o 30-70%.

Dzięki tym wszystkim cechom pedCAT w niedługim czasie może stać się nowym „złotym standardem” w diagnostyce stopy.
Tomograf komputerowy pedCAT firmy Curve beam został zainstalowany 16.04.2018 w Halluxmed Chirurgia Stopy w Komornikach ul. Komornicka 57

tomograf-2

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Film Artroskopia Stawów

Dr Paweł Zalita opowiada o artroskopii stawów.

Technika Operacyjna MIS MICA

Obejrzyj animację jak przebiega operacja techniką MICA

Film Skręcenie kostki

Dr Błażej Rusin opowiada o szczegółach urazu skręcenia kostki.

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed, tu wykonujemy operacje haluksów

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów po operacji haluksów

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Haluksy - opinie osób po operacji