Miejscowe leczenie biologiczne


Skojarzone miejscowe leczenie biologiczne

Uszkodzenia chrząstki stawowej towarzyszą wielu schorzeniom przodostopia. Są źródłem dolegliwości bólowych, przewlekłych wysieków oraz graniczenia ruchomości stawów. Przyczyną uszkodzeń chrząstki są urazy, choroby układowe takie jak Reumatoidalne Zapalenie Stawów, choroba zwyrodnieniowa, deformacje przodostopia np. paluch koślawy. Klasycznym przykładem destrukcji chrząstki stawowej przodostopia jest paluch sztywny.

    
Uszkodzenie chrząstki stawowej stawu śródstopno-paliczkowego palucha

    
uszkodzenie chrząstki stawowej drugiego stawu śródstopno-paliczkowego


Leczenie tego typu uszkodzeń, zarówno urazowych jak i degeneracyjnych pozostaje ciągle wyzwaniem. Najnowszym narzędziem leczniczym jest miejscowe skojarzone leczenie biologiczne. Polega ono na stosowaniu w połączeniu znanych technik inżynierii biologii komórkowej takich jak osocze bogatopłytkowe, usieciowany kwas hialuronowy i komórki macierzyste. Każda z tych technik ma pozytywne działanie w regeneracji tkanek w tym chrząstki stawowej. Ich skojarzenie wzmacnia ich pozytywny efekt na gojenie tkanek oraz wzajemnie uzupełnia poszczególne etapy procesu regeneracji tkankowej.  Poniżej przedstawiono ich krótką charakterystykę.

1. Osocze bogatopłytkowe (PRP, PRGF)

 

jest to autologiczny koncentrat płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Większość badaczy przychyla się do stwierdzenia, że aby stosowanie osocza bogatopłytkowego miało znaczenie terapeutyczne, stężenie trombocytów (płytek krwi)  musi w nim przekraczać 4 – 6 razy stężenie w krwi obwodowej chorego. Płytki krwi są elemantami krwi  odpowiedzialnemi za szczelność układu krwionośnego warunkując skuteczne krzepnięcie po uszkodzeniu naczynia.  Płytki krwi są  również swoistym magazynem regulatorów i cząsteczek czynników wzrostu odpowiedzialnych za regenerację i odbudowę tkanek.

Dlatego osocze bogatopłytkowe wykazuje działanie na poszczególne tkanki właśnie poprzez uwalniane  przez ziarnistości alfa płytek krwi  czynniki wzrostu. PRP wpływa więc na procesy naprawcze przez pobudzenie angiogenezy, pobudzenie chemotaksji i proliferacji osteoblastów, proliferacji i różnicowania chondroblastów, komórek śródbłonka i aktywacje fibroblastów i wiele innych.

Główne czynniki wzrostu obecne w płytkach krwi to:

 • z PDGF – wpływają na budowę naczyń krwionośnych, odtwarzanie tkanek, odbudowę skóry
 • TGF-b, wpływają na budowę połączeń międzykomórkowych, metabolizm komórek kości
 • VEGF – wpływają na tworzenie naczyń krwionośnych
 • EGF – rozwój i różnicowanie komórek, tworzenie naczynek krwionośnych, formowanie kolagenu
 • FGF-2 – rozwój i specjalizacja komórek, formowanie naczyń krwionośnych
 • IGF – regulator  fizjologii w  każdym rodzaju tkanki

 

Działanie osocza bogatopłytkowego PRP (Platelet-Rich Plasma)


jest znane i z powodzeniem wykorzystywane w wielu dziedzinach medycyny od ponad 30 lat. Wśród nich najbardziej w ortopedii – w leczeniu skomplikowanych złamań i urazów kości, stawów i ścięgien, w chirurgii – w leczeniu ciężkich ran i oparzeń skóry i tkanek miękkich oraz w wielu innych dziedzinach medycznych. Przez większość czasu stosowano je jednak jedynie dla pacjentów hospitalizowanych w lecznictwie zamkniętym, ze względu na trudności w pozyskaniu osocza bogatopłytkowego.

Dopiero opracowanie metod pozyskiwania PRP w tym metody GPS (Gravitational Platelet Separation System - grawitacyjny system separacji osocza bogatopłytkowego PRP) przez koncern BIOMET BIOLOGICS LLC (światowego lidera w projektowaniu i produkcji implantów ortopedycznych www.biometbiologics.com) sprawiło, że stosowanie osocza PRP i terapii czynnikami wzrostu stało się łatwiej dostępne.

 

Jak uzyskujemy autologiczne osocze bogatopłytkowe PRP z czynnikami wzrostu?

Osocze bogatopłytkowe PRP uzyskujemy przy użyciu metody i aparatury GPS III (Gravitational Platelet Separation System - grawitacyjny system separacji osocza bogatopłytkowego) opracowanej przez BIOMET BIOLOGICS LLC www.biometbiologics.com reprezentowanej w Polsce przez BIOMET POLSKA Sp. z o.o www.biomet.pl

 

Personel pobiera odpowiednią do zabiegu ilość krwi pacjenta (27ml -54ml) i umieszcza ją w jednorazowym zestawie GPS III.


Jest on następnie wirowany przez 15 min. w specjalnej wirówce, podczas którego uzyskujemy 9-krotną koncentrację stężenia płytek krwi.

 

Jak wygląda zabieg wykorzystujący czynniki wzrostu?


Osocze bogatopłytkowe PRP uzyskane w sposób opisany wyżej, jest następnie podawane bezpośrednio w miejscu operowanym w czasie wykonywania zabiegu korekcji haluksów i innych chorób stóp. 

    

Moment podania osocza bogato płytkowego w obrębie osteotomii kości śródstopia w czasie operacji korekcji palucha koślawego

2.Mezenchymalne komórki macierzyste 

Komórki te zlokalizowane w szpiku kostnych maja zdolności do proliferacji i różnicowania w kierunku wielu innych komórek, np. mięśniowych, kostnych, chrzęstnych. Wykorzystywane są one do wytworzenia właściwej blizny oraz w procesach regeneracji wielu tkanek w tym w tkance kostnej i chrzęstnej. Skuteczność ich działania zależy od stężenia tych komórek, stąd w terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi wykorzystuje się systemy ich koncentracji takich jak Marrow Stim Biomet,  Sposób uzyskiwania koncentratu jest bardzo podobny do tego systemu GPS opisanego wcześniej.

 

W znieczuleniu miejscowym w warunkach Sali operacyjnej pobiera się 30ml szpiku kostnego np. z guzowatości kości piszczelowej i umieszcza się go w jednorazowym zestawie Marrow Stim.  

                      

 

Jest on następnie wirowany przez 15 min. w specjalnej wirówce, podczas którego uzyskujemy 6-krotną koncentrację stężenia mezenchymalnych komórek macierzystych.

    

            

Po odwirowaniu pobranego z talerza biodrowego szpiku kostnego ekstrakt zawiera 6-cio krotnie większe stężenie elementów komórkowych szpiku kostnego, w tym multipotencjalnych komórek mezenchymalnych .Uzyskany w ten sposób preparat jest następnie podawany bezpośrednio w miejscu operowanym w czasie wykonywania zabiegu korekcji haluksów i innych chorób stóp.


3. Usieciowany kwas hialuronowy.

 

HYALOFAST - preparat usieciowanego kwasu hialuronowego stosowanego w Klinice Halluxmed - to biały podkład włókninowy składający się w całości
z HYAFF®, półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego, będącego naturalnym składnikiem macierzy pozakomórkowej i głównym składnikiem ludzkiej chrząstki.

 
Kwas hialuronowy w przedstawione postaci spełnia wiele funkcji w procesie regeneracji tkanki chrzęstnej stawów:

 • przetrzymywanie mezenchymalnych komórek macierzystych wykorzystywanych do naprawy ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych.
 • podtrzymywanie żywotności aspiratu szpiku kostnego
 • tworzenie chondroprotekcyjnej powłoki zwiększającej przeżywalność mezenchymalnych komórek macierzystych in situ po ich mobilizacji techniką mikrozłamań lub w procedurach perforacyjnych

 

Do tej pory Hyalofst z powodzeniem stosowany jest w rekonstrukcji chrząstki stawowej takich stawów jak staw biodrowy, kolanowy czy skokowy. 

4. Technika mikrozłamań.

 


To znana od dawna technika tworzenia otworów penetrujących do jamy szpikowej kości w obrębie obszaru uszkodzenia chrząstki stawowej. Wypływające z jamy szpikowej komórki, w tym komórki zrębu (macierzyste) mają za zadanie tworzenia rodzaju opatrunku biologicznego na obszarze uszkodzonej chrząstki. Technika ta jest stosowana w połączeniu z PRP oraz usieciowanym kwasem hialuronowym.

 

Dlaczego terapia skojarzona?

Stosowanie połączenia osocza bogato płytkowego i usieciowanego kwasu hialurowanego (Hyalofast) lub komórek mezenchymalnych i Hyalofastu daje lepsze efekty w przypadku leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej niż każda z tych technik stosowana oddzielnie. Badania kliniczne nad stosowaniem takiego połaczenia w dużych stawach dały obiecujące wyniki. Każda z tych technik uzupełnia kaskadę regeneracji i leczenia defektów tkanki nie tylko chrzęstnej ale również kostnej. Dlatego stosując razem opisane wyżej techniki można zaobserwować:

 

 • szybszy proces gojenia, regeneracji i przebudowy operowanych tkanek
 • zmniejszenie ryzyka powikłań (udowodnione działanie przeciwbakteryjne)
 • zmniejszenie blizny pooperacyjnej
 • zmniejszone odczucie bólu po zabiegu

 

W skojarzonym miejscowym leczeniu biologicznym stosuje się również technikę mikrozłamań jako źródło dodatkowych Komorek macierzystych szpiku.

 

W jakich przypadkach stosuje się skojarzone miejscowe leczenie biologiczne?

Leczenie skojarzone stosuje się w uszkodzeniach chrząstki stawowej o podłożu zarówno urazowym jak i degeneracyjnym, np. w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Schorzenia w której terapia ta ma za zastosowanie w Klinice Halluxmed:

        

 • paluch sztywny gdzie dochodzi do zniszczenia chrząstki stawowej stawu śródstopno-paliczkowego palucha na skutek mikrourazów lub postępującej choroby zwyrodnieniowe
Fotografia przedstawia ubytek chrząstki stawowej w przypadku palucha sztywnego


przygotowanie Hyalofastu i osocza bogatopłytkowego


Widoczna „łata” Hyalofastu nasączonego osoczowymi czynnikami wzrostu


 • pourazowe uszkodzenia chrząstki stawowej stawu śródstopno-paliczkowego palucha
 • uszkodzenia chrząstki stawowej stawu śródtopno-palizckowego w przebiegu palucha koślawego
 • chorba Freiberga
 • pourazowe i zwyrodnieniowe uszkodzenie chrząstki stawu skokowego

 

Zastosowane leczenie biologiczne wymaga odpowiedniej opieki pooperacyjnej w której bardzo ważne szczególnie w pierwszych tygodniach po operacji jest zachowanie ciszy mechanicznej operownago stawu celem lepszej integracji regeneratu.  Osiąga się to poprzez zastosowanie obuwia pooperacyjnego przez okres około 4 tyg.

Ważnym elementem wspierającym szybki powrót do zdrowia pacjenta po operacji z zastosowaniem leczenia biologicznego jest rehabilitacja. Aby była skuteczna powinna opierać się o następujące założenia:

 • należy ocenić stan pacjenta
 • należy przygotować indywidualne zalecenia w procesie leczenia pooperacyjnego
 • należy dostosować terapię do możliwości pacjenta

 

 

Wypełnij interaktywną ankietę i sprawdź, na jakie schorzenie stopy cierpisz.


Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.
POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: PRZEŹMIEROWO k/POZNANIA, UL. RYNKOWA 63
© 2018 Copyright Halluxmed Polityka ochrony prywatności    |     Forum    |     Klauzula RODO    |     Szpital Halluxmed    |     Poradnia