Zwichnięcie rzepki to jedne z najczęstszych urazów kolana

Zwichnięcie rzepki może prowadzić do rozległych uszkodzeń chrząstki w stawie rzepkowo-udowym

W przypadku zwichnięć nawykowych, leczenie operacyjne pozwala na odzyskanie stabilności rzepki

Objawy

 • ból
 • obrzęk
 • słyszalny trzask w kolanie
 • nieprawidłowy obrys kolana wynikający z przemieszczenia rzepki – jeśli rzepka nie ulegnie samoistnemu nastawieniu
 • ograniczenie zakresu ruchu wynikające z bólu i obecności krwiaka w kolanie

Diagnostyka

 • podstawą postawienia prawidłowego rozpoznania jest właściwie zebrany wywiad lekarski w połączeniu z badaniem ortopedycznym. Dość często rzepka po urazie ulega samoistnemu nastawieniu.
  pomocnym badaniem dodatkowym jest klasyczne badanie rentgenowskie (rtg) oraz badanie usg
 • w przypadku nawrotowych lub nawykowych zwichnięć należy rozszerzyć diagnostykę o zdjęcie rentgenowskie wykonane na tzw. długiej kliszy, a nierzadko o badanie rezonansu magnetycznego (MRI)

Leczenie

 • pierwszorazowe, urazowe zwichnięcie rzepki najczęściej wymaga repozycji (jeśli nie doszło do niej samoistnie na miejscu urazu) punkcji stawu w celu ewakuacji krwiaka oraz unieruchomienia kończyny na okres ok. 3 tygodni w ortezie
 • w przypadku zwichnięć nawrotowych konieczne jest zazwyczaj leczenie operacyjne w postaci artroskopii. Jej celem jest zrównoważenie sił działających na rzepkę podczas ruchu. Możliwe jest to w zależności od stopnia uszkodzenia struktur kolana, dzięki retinakulotomii (czyli przecięciu jednego z troczków rzepki – jedno z więzadeł rzepki) lub rekonstrukcji uszkodzonego troczka (MPFL)
 • w przypadku zwichnięć nawykowych w większości przypadków konieczne jest leczenie operacyjne w postaci rekonstrukcji troczków rzepki, przenoszeniu guzowatości piszczelowej (miejsce przyczepu więzadła rzepki) lub osteotomii korekcyjnych (przecięciu i ponownym zespoleniu kości w kończynie o nieprawidłowej osi)

Postępowanie pooperacyjne

 • w większości przypadków pacjenci po artroskopowym leczeniu nawrotowych zwichnięć rzepki mogą opuścić szpital już w 2-3 dobie po operacji
 • najczęściej przez 4-6 tygodni poruszają się o kulach łokciowych oszczędzając operowane kolano
 • operowana kończyna przez okres ok. 3-6 tygodni zaopatrzona jest w ortezę stawu kolanowego
 • po zabiegu niezbędna jest profilaktyka przeciwzakrzepowa przez okres ok. 30 dni
 • chorzy wypisywani do domu poznają podstawowe sposoby zwalczania obrzęku pooperacyjnego
 • po zabiegu chorzy poddawani są intensywnemu programowi rehabilitacji już od pierwszej doby po operacji. Program opracowywany jest indywidualnie dla każdego chorego przez naszych rehabilitantów i ma na celu zrównoważenie bilansu mięśniowego w obrębie mięśni działających na rzepkę
 • w przypadku zabiegu osteotomii w pierwszych dniach po zabiegu konieczne jest zastosowanie specjalnego opatrunku gipsowego zapewniającego odpowiednią pozycje kończyny i poruszanie się o kulach łokciowych bez obciążania operowanej kończyny. Następnie możliwe jest doleczenie w ortezie stawu kolanowego

Wypełnij interaktywną ankietę
i sprawdź na jakie schorzenie stopy cierpisz

Natychmiastowa diagnoza

Historie naszych pacjentów

poznaj naszych pacjentów

Historie naszych pacjentów

Szpital Halluxmed

poznaj nasz szpital

Szpital Halluxmed

Opinie osób

po operacjach haluksów w naszym szpitalu

Opinie osób