Cennik - Paluch sztywny


 

Początkowo zmiany postępują bezbólowo. W początkowej fazie choroby dochodzi do ograniczenia ruchomości palucha w stawie śródstopno-palcowym w wyniku postępujących zmian o charakterze zwyrodnieniowym. Z biegiem czasu dochodzi do pojawienia się dolegliwości bólowych w wyniku postępujących zmian zwyrodnieniowych, lokalnego stanu zapalnego oraz konfliktujących się z obuwiem wyrośli kostnych. W ostateczności dochodzi do całkowitego wyłączenia ruchu w stawie śródstopno-palcowym palucha.


 


1) Objawy w stopniu "Podstawowym"

 • niewielkie ograniczenia ruchomości palca
 • subtelne zatarcie obrysów stawu

Leczenie w stopniu "Podstawowym"

 • leczenie nieoperacyjne:

  niesteroidowe leki przeciwzapalne, fizjoterapii, doboru właściwych wkładek i stosowanie obuwia z wyprofilowaną owalnie (od strony podeszwowej) podeszwą buta ograniczającą zgięcie grzbietowe w stawie śródstopno-paliczkowym palucha.

 • leczenie operacyjne:

  MIS – małoinwazyjne leczenie operacyjne – technika operacyjna polegająca na przeprowadzeniu zabiegu z niewielkich nacięć (dł. ok 3mm)


2) Objawy w stopniu "Średniozaawansowanym"

 • postępujące ograniczenie ruchomości palucha ( utrata 50-75% zakresu ruchu w porównaniu ze stopą zdrową)
 • dolegliwości bólowe ( początkowo podczas ruchu w skrajnych pozycjach palucha. Z czasem pojawiają się w całym zakresie ruchu, a także nasilające się w wyniku konfliktu wyrośli kostnych z obuwiem)
 • zatarcie obrysów stawu śródstopno-palcowego palucha (wyrośla kostne deformujące obrys stawu)

Leczenie w stopniu "Średniozaawansowanym"

 • leczenie operacyjne:

  - cheilektomia
  - osteotomia I kości śródstopia
  - Cartiva – protezoplastyka połowicza stawu śródstopno-palcowego palucha
 

3) Objawy w stopniu "Zaawansowanym"

 • znaczne ograniczenie zakresu ruchu (ponad 75 % zakresu stopy zdrowej, do całkowitego bezruchu w  stawie)
 • znaczne dolegliwości bólowe w całym zakresie ruchu oraz ból wynikający z konfliktu wyrośli kostnych z obuwiem
 • dużego stopnia zatarcie obrysu stawu. Masywne wyrośla kostne deformujące staw śródstopno-palcowy palucha

Leczenie w stopniu "Zaawansowanym"

 • artrodeza stawu śródstopno-palcowego palucha

 

Przedstawiony podział choroby na charakter schematyczny i został opracowany na potrzeby lepszego zobrazowania pacjentowi naturalnego przebiegu schorzenia.

 

Leczenie palucha sztywnego uzależnione jest od stopnia zaawansowania zmian w badaniu klinicznym oraz w badaniach obrazowych.


Wizyta lekarska :


Komorniki 150 zł
Warszawa 200 zł
Pedobarografia (Komorniki) 100 zł

Zabieg :

Paluch sztywny od 3600 zł


Koszt zabiegu obejmuje:
konsultacje z lekarzem anestezjologiem
wykonanie znieczulenia
przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia zabiegu (w tym wszelkie rodzaje implantów)
opiekę lekarską i pielęgniarską w trakcie całego pobytu na oddziale
wszystkie leki i środki opatrunkowe stosowane w trakcie pobytu na oddziale
obuwie pooperacyjne
posiłki.

 

Konsultacje przed zabiegiem są płatne.
Zabiegi nie są finansowane przez NFZ.

Efekty operacji

Kontakt
61 666 47 37

Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.
POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: PRZEŹMIEROWO k/POZNANIA, UL. RYNKOWA 63
© 2019 Copyright Halluxmed Polityka ochrony prywatności    |     Forum    |     Klauzula RODO    |     Szpital Halluxmed    |     Poradnia