Zakres udzielanych świadczeń


INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU LECZNICZEGO
ZBIGNIEW JACKOWIAK
HALLUXMED CHIRURGIA STOPY
SPECJALISTYCZNY GABINET ORTOPEDYCZNY

 

Nr księgi 000000171386  REGON  634284274

 

                Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w , chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, radiologia i diagnostyka obrazowa, chirurgia naczyniowa i chirurgia plastyczna, a także w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

                Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentację medyczna udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.  Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłaty:

               - jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej -  8,70 zł,

               - jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej -  0,30 zł,

               - udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych -  1,74 zł.
Wysokość opłaty, o której mowa w powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. Kierownik podmiotu, lub osoba przez niego wyznaczona, może zwolnić pacjenta z obowiązku uiszczenia w/w dokumentacji.

                Podmiot udziela wyłącznie odpłatnych zabiegów medycznych. Odpłatność za świadczenia pobierana jest zgodnie z cennikiem wskazanym w § 12 Regulaminu. Wysokość odpłaty ustala Zbigniew Jackowiak lub osoba przez niego wyznaczona.

Cennik:


Badania:

Konsultacja / wizyta pozabiegowa

200,00 zł

Konsultacja u dr Jackowiaka

250,00 zł

PILNA Konsultacja u dr Jackowiaka

400,00 zł

Wizyta pozabiegowa

200,00 zł

Pedobarografia

120,00 zł

Rtg – stopa (wszystkie projekcje)

100 zł

Rtg – stopy (wszystkie projekcje)

120 zł

Rtg – staw kolanowy (wszystkie projekcje)

100 zł

Rtg – stawy kolanowe (wszystkie projekcje)

120 zł

Tomograf PedCAT - Tomografia komputerowa stóp

350 zł

 

Zabiegi :

Paluch koślawy

od 3600 zł  - cena w zależności od stopnia deformacji

Paluch sztywny

od 3600 zł  - cena w zależności od stopnia deformacji

Paluch szpotawy

od 5900 zł do 8000 zł

Artrodeza MTP I

7900 zł

Palec młotkowaty

od 1500 zł do 3000 zł

Palec młoteczkowaty

od 1500 zł do 3000 zł

Zabiegi w zakresie płaskostopia poprzecznego

od 2500 zł do 9000 zł

Nerwiak Mortona

3500 zł

Bunionette

od 3200 zł  - cena w zależności od stopnia deformacji

Endoproteza MTP II – V

od 4900 zł do 6000 zł

Artroskopia stawu kolanowego

od 4500 zł

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

od 8000 zł

Artroskopie stawu skokowego

od 3000 zł

Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego

od 5000 zł

Rekonstrukcja ścięgien mięśni strzałkowych

od 7000 zł

Operacja ścięgna Achillesa

Zabieg wyceniany indywidualnie

Zabiegi w obrębie tyłostopia wyceniane są indywidualnie

 

W przypadku deformacji współistniejących cena jest ustalana indywidualnie

 

                                            


Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.
POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: PRZEŹMIEROWO k/POZNANIA, UL. RYNKOWA 63
© 2019 Copyright Halluxmed Polityka ochrony prywatności    |     Forum    |     Klauzula RODO    |     Szpital Halluxmed    |     Poradnia