Klauzula RODO


W wypadku przesłania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:

  1. 1. Administratorem danych jest Zbigniew Jackowiak "HALLUXMED" Chirurgia Stopy Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny  Komornicka 57, 62-052 Komorniki  tel. 61 666 47 37  mail info@halluxmed.pl Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Pani Agnieszka Andrzejewska tel. 61 666 47 37  mail info@halluxmed.pl
  2. 2. Dane zbierane są dla celów przedstawiania na Pani/Pana wyraźną prośbę informacji o ofercie Halluxmed, rejestracji na wizytę w Halluxmed lub w zakresie niezbędnych do udzielenia świadczenia medycznego. Dane są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. 3. Przetwarzane będę Pani/Pana dane osobowe zwykłe, a także dane o stanie zdrowia w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  4. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wykonującym wspólnie z Halluxmed świadczenia medyczne.
  5. 5. Dane będę przetwarzane przez cały okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2.
  6. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
  7. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt mailowy pod adresem: info@halluxmed.pl
  8. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego;
  9. 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wynikającego z Pani/Pana maila celu polegającego na przedstawianiu na Pani/Pana wyraźną prośbę informacji o ofercie Halluxmed, rejestracji na wizytę w Halluxmed lub do udzielenia świadczenia medycznego

Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.
POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: PRZEŹMIEROWO k/POZNANIA, UL. RYNKOWA 63
© 2019 Copyright Halluxmed Polityka ochrony prywatności    |     Forum    |     Klauzula RODO    |     Szpital Halluxmed    |     Poradnia