PALUCH SZTYWNY (hallux rigidus)

To postępujący proces zwyrodnieniowo-zniekształcający stawu śródstopno-paliczkowego palucha.

Paluch sztywny jest drugim najczęstszym powodem bólu stawu palucha po paluchu koślawym.

Deformacja palucha sztywnego dotyczy ok. 2 % populacji w przedziale 30-60 lat.

 

OBJAWY DEFORMACJI PALUCHA SZTYWNEGO (hallux rigidus)

 • ból stawu śródstopno-paliczkowego palucha
 • ograniczenie zgięcia grzbietowego w stawie śródstopno paliczkowym palucha
 • tworzenie sie wyrośli kostnych głównie na powierzchni grzbietowej stawu śródstopno-paliczkowego palucha
 • konflikt z obuwiem nasilajacy dolegliwości a związany z poszerzeniem obrysów stawu śródstopno-paliczkowego palucha
 • istotne ograniczenie sprawności fizycznej

 

W przeciwieństwie do palucha koślawego w przypadku palucha sztywnego boczne odchylenie palucha i przyśrodkowe przemieszczenie pierwszej kości śródstopia jest niewielkiego stopnia lub nie występuje. Na górnej powierzchni w/w stawu tworzą się wyrośla kostne (osteofity) ograniczające zgięcie grzbietowe, a powierzchnie stawowe stawu śródstopno-paliczkowego ulegają procesowi zwyrodnienia. Ponieważ choroba paluch sztywny ma charakter najczęściej postępujący, może to prowadzić do całkowitego zniszczenia stawu. Poza bólem i ograniczeniem ruchomości palucha wystepują: poszerzenie i zniekształcenie obrysów stawu śródstopno-paliczkowego palucha, okresowe zaczerwienienie i zwiększone ucieplenie okolicy stawu śródstopno-paliczkowego palucha.

 

PRZYCZYNY POWSTAWANIA PALUCHA SZTYWNEGO (hallux rigidus)

 • pojedynczy duży uraz, w wyniku którego dochodzi do różnego stopnia uszkodzenia powierzchni tworzących staw śródstopno-paliczkowy palucha
 • powtarzające się mikrourazy
 • nadmierne uniesienie pierwszej kości środstopia w stosunku do pozostałych
 • nadmierna długość palucha
 • zaburzenia balansu mięśnowego
 • choroby reumatyczne
 • choroba Charcota
 • dna moczanowa
 • jałowa martwica głowy pierwszej kości śródstopia
 • przedłużone unieruchomienie stawu np: opatrunkiem gipsowym
 • kształt głowy pierwszej kości śródstopia (spłaszczona o kształcie zbliżonym do kwadratu)
 • jatrogenna, wtórna do pierwotnie zastosowanego leczenia operacyjnego

 

LECZENIE PALUCHA SZTYWNEGO (hallux rigidus)

Leczenie palucha sztywnego jest uzależnione od stopnia zaawansowania choroby.

 

Leczenie zachowawcze palucha sztywnego (hallux rigidus)

W początkowych stadiach palucha sztywnego możliwe jest uzyskanie poprawy poprzez zastosowanie leczenia farmakologicznego, fizjoterapii, doboru właściwych wkładek i stosowanie obuwia z wyprofilowaną owalnie (od strony podeszwowej) podeszwą buta ograniczającą zgięcie grzbietowe w stawie śródstopno-paliczkowym palucha.

 

Leczenie operacyjne palucha sztywnego (hallux rigidus)

Przed przystąpieniem do leczenia operacyjnego palucha sztywnego pacjentka/pacjent jest dokładnie badany.

Następnie przeprowadzamy z pacjentką/pacjentem rozmowę mającą na celu wyjaśnienie charakteru deformacji  i omawiamy sposoby proponowanego leczenia operacyjnego. Na koniec przedstawiamy zagrożenia związane z samym zabiegiem i możliwe powikłania występujące w przebiegu leczenia operacyjnego palucha sztywnego.

 

badania diagnostyczne stosowane przed wykonaniem  zabiegu operacyjnego leczenia palucha sztywnego (hallux rigidus)

 • badanie radiologiczne w podstawowych projekcjach

Jest niezmiernie ważne, by zdjęcia były wykonywane w pełnym obciążeniu

 • badania morfologiczno-biochemiczne
 • badanie pedobarograficzne (jest jeszcze w Polsce rzadko stosowane), które pozwala ocenić rozkład nacisków wywieranych na podeszwową stronę stóp podczas stania i chodzenia i tym samym pozwala precyzyjniej zaplanować leczenie operacyjne
 • badanie ultrasonograficzne
 • badanie tomografii komputerowej
 • badanie rezonansu magnetycznego

 

W zależności od stopnia zaawansowania choroby stosuje się różne sposoby leczenia operacyjnego:

 • cheilectomia - operacyjne usunięcie wyrośli kostnych na grzbietowej powierzchni stawu śródstopno-paliczkowego. Jeśli zmiany są stosunkowo niewielkie zabieg może być wykonany artroskopowo


    

    

Celem zabiegu jest poprawa zgięcia grzbietowego w stawie śródstopno-paliczkowym palucha i zmniejszenie dolegliwości bólowych, przedłużenie funkcjonowania stawu, poprawa wydolności i sprawności ruchowej.

 

W przypadku stwierdzenia ubytków chrząstki (poniżej 50 %) w obrębie głowy pierwszej kości śródstopia zastosowanie  ma skojarzona technika operacyjna pojegająca na wykonaniu mikrozłamań w obrębie ubytku chrząstki a następnie pokrycie ubytku włókniną polimeru  kwasu hialurowego wraz z podaniem miejscowo uprzednio przygotowanych preparatów z krwi pacjentka zawierających koncentrację czynników wzrostu wraz z  komórkami maciarzystymi.

Celem zabiegu jest wspomożenie regeneracji uszkodzonej chrząstki w obrębie głowy pierwszej kości śródstopia a co się z tym wiąże poprawa wydolności i sprawności ruchowej.

W przypadku stwierdzenia wyrośli kostnych na grzbietowej powierzchni stawu śróstopno-paliczkowego wraz z obecnością ubytków chrząstki w obrębie głowy pierwszej kości śródstopia zabieg cheilectomi może być wykonany łącznie z skojarzonym miejscowym leczeniem biologicznym.

 

 • różnego rodzaju osteotomie (różne techniki przecięcia tkanki kostnej) wykonywane w obrębie pierwszej kości śródstopia i paliczka podstawnego palucha

Celem zabiegu jest poprawa zakresu ruchu w stawie śródstopno paliczkowym palucha, zmniejszenie dolegliwości bólowych, przedłużenie funkcjonowania stawu, poprawa wydolności i sprawności ruchowej.

 

Zabiegi osteotomii wykonywane mogą być łącznie z zabiegiem cheilectomi i skojarzonym miejscowym leczeniem biologicznym (w przypadku stwierdzenia ubytków w obrębie chrząstki)

 

 • operacja wg. Kellera - polega na resekcji (usunięciu) 1/3 bliższej paliczka podstawnego i plastyce tkanek miekkich. Powinna być wykonywana w szczególnych przypadkach i głównie u chorych powyżej 65 roku życia. Z powodu możliwych w przyszłości powikłań obecnie jest rzadziej stosowana.

Celem zabiegu jest poprawa zakresu ruchu w stawie śródstopno paliczkowym palucha, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa wydolności i sprawności ruchowej.

 

 • artrodeza (usztywnienie) stawu śródstopno-paliczkowego palucha

Zabieg  uważany jest za tzw "złoty standard" i  stosowany w zmianach o największym nasileniu. Artrodeza polega na trwałym połączeniu pierwszej kośći śródstopia z paliczkiem podstawowym palucha.

W przypadku zmian o najwiekszym nasileniu  zabieg artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha jest obecnie jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Celem zabiegu jest uwolnienie pacjenta od dolegliwości bólowych, usunięcie  zniekształcenia w obrębie stawu śródstopno-paliczkowego powodującego stały konflikt z obuwiem, poprawa wydolności i sprawności ruchowej.

    
Zdjęcie przedstawia obraz całkowitego uszkodzenia chrząski stawu śródstopno-paliczkowego palucha.


Jak przebiega operacja artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha?

 • endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego palucha.

W ostatnich latach stosuje się również endoprotezy stawów śródstopno-paliczkowych palucha. Do niedawna odsetek powikłań dochodził do 30%.

Wraz z pojawieniem się endoprotez nowej generacji  odsetek obserwowanych powikłań zmiejszył się do kilku. Obecnie  endoproteza dającą najlepsze i najtrwalsze wyniki to proteza Cartiva.

Endoproteza Cartiva może być  zastosowana w przypadku obecności częściowego zgięcia grzbietowego wraz z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi.

Nie powinna być stosowana w przypadku bardzo znacznego ograniczenia ruchu w stawie śródstopno-paliczkowym palucha.


CARTIVA

Syntetyczny implant chrząstki stawowej – to nowoczesny implant stawu śródstopno-paliczkowego zaprojektowany tak, aby mógł zastąpić uszkodzoną powierzchnię chrząstki stawu. Cartiva jest zrobiona z alkoholu polivinylowego, materiału który jest używany w wielu urządzeniach i implantach medycznych w tym np., w soczewkach kontaktowych. Poprzez odpowiedni proces produkcji implant Cartiva doskonale odtwarza naturalne właściwości chrząstki.

Wskazaniem do stosowania tego implantu jest uszkodzenie chrząstki stawu śródstopno-paliczkowego zarówno palucha jak i pozostałych palców stopy. Zniszczenie powioerzchni stawowej może być efektem pierwotnej choroby zwyrodnieniowej lub skutkiem urazu.

Zabieg implantacji Cartivy jest bezpieczną i krótką procedurą chirurgiczną, po której pacjent, w odróżnieniu od zabiegu artrodezy (usztywnienia) stawu, może od razu obciążać operowaną stopę. Wielu pacjentów uzyskuje zmniejszenie dolegliwości bólowych spowodowaych artrozą stawu w ciągu pierwszych tygodni po operacji.

Po zabiegu wzrasta zakres ruchu w operowanym stawie, zmniejszają się dolegliwości bólowe i poprawia się funkcja stawu.

Przeciwskazaniem do implantacji Cartivy jest znacznego stopnia zmiany zwyrodnieniowe stawu za znacznym ograniczeniem ruchomości, lokalne infekcje skórne, uczulenia na alkohol poliwinylowy oraz niektóre choroby układowe.

 
pole operacyjne. Operacja implantacji protezy Cartiva  

po otwarciu stawu śródstopno - paliczkowego palucha widoczne zmiany degeneracyjne chrząstki stawowej

     
 

implantacja drutu prowadzącego służącego do wytworzenia loży pod implant

 

przy pomocy specjalnego frezu wytworzenie cylindrycznej loży pod implant

     
 

widok przygotowanej loży

 

prezentacja zapakowanego implantu Cartiv

     
 

prezentacja implantu Cartiva

 

implantacja protezy Cartiva przy pomocy specjalnej prowadnicy i impaktora

     
 

prawidłowe położenie zaimplantowanej protezy Cartiva
w I kości śródstopia

 

kontrola ruchomości po implantacji

 

 

 

W leczeniu  pooperacyjnym stosujemy specjalne obuwie pooperacyjne. 

Chodzenie w nich rozpoczyna się od pierwszej doby po zabiegu. W butach tych pacjenci chodzą zazwyczaj 5-6 tyg.

 

Rehabilitacja po operacji palucha sztywnego (hallux rigidus)

 

Ważnym elementem wspierającym szybki powrót do zdrowia pacjenta po operacji palucha sztywnego jest rehabilitacja. Aby była skuteczna powinna opierać się o następujące założenia:

 • należy ocenić stan pacjenta
 • należy przygotować indywidualne zalecenia w procesie leczenia pooperacyjnego palucha sztywnego
 • należy dostosować terapię do możliwości pacjenta

 

Indywidualne ćwiczenia z pacjentem mają na celu:

 • poprawę zakresu ruchu w stawach operowanej kończyny dolnej
 • poprawę czucia głębokiego
 • pracę nad poprawą koordynacji nerwowo-mięśniowej
 • zmniejszenie obrzęku ( praca na tkankach miękkich, masaż limfatyczny, kinesiotaping)
 • korekcję chodu oraz nieprawidłowych nawyków ruchowych
 • fizjoterapia

 

ZNIECZULENIA STOSOWANE PODCZAS LECZENIA OPERACYJNEGO:

Znieczulenie okołokostkowe oznacza iniekcję środka znieczulającego miejscowo w okolice nerwów na odpowiednim poziomie.Zalety znieczulenia okołokostkowego :

 • duża precyzja podania leku znieczulającego
 • zachowanie czucia powyżej stawu kolanowego operowanej nogi
 • brak konieczności wykonania znieczulenia dolędzwiowego
 • możliwość prawie natychmiastowego rozpoczęcia chodzenia po zabiegu.
 • bardzo istotne zmniejszenie bólu w okresie pooperacyjnym
 • możliwie najbardziej komfortowy sposób znieczulenia dla pacjenta

 
Znieczulenie okołokostkowe nie może byc wykonane w każdym przypadku, o jego wyborze decyduje lekarz anestezjolog.

 

Zadaniem anestezjologa jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa i komfortu zarówno w okresie operacji, jak i po niej.

Przeczytaj wiecej o znieczuleniu >>
  

 


 

Cena zabiegu:

 

Koszt zabiegu obejmuje:
konsultacje z lekarzem anestezjologiem
wykonanie znieczulenia
przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia zabiegu (w tym wszelkie rodzaje implantów)
opiekę lekarską i pielęgniarską w trakcie całego pobytu na oddziale
wszystkie leki i środki opatrunkowe stosowane w trakcie pobytu na oddziale
obuwie pooperacyjne
posiłki
 

Wypełnij interaktywną ankietę i sprawdź, na jakie schorzenie stopy cierpisz.


Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.


Więcej  

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.

Więcej  

Skontaktuj się z nami


Od grudnia 2016 Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy przyjmuje pacjentów w nowym szpitalu w Komornikach, ul. Komornicka 57

Halluxmed Ortopedia
Chirurgia Stopy

ul.Komornicka 57
62-052 Komorniki

T: 61 666 47 37
M: 509 064 748
Rejestracja:
500 642 106,
61 666 47 37,
509 064 748,
512 023 138
info@halluxmed.pl
fax: 61 6662965

POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: Przeźmierowo k/Poznania ul. Rynkowa 63

Polityka ochrony prywatności  |   Forum  |   Klauzula RODO  |   Copyright 2006-2018. Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy