Zakres udzielanych świadczeń


INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU LECZNICZEGO
ZBIGNIEW JACKOWIAK
HALLUXMED CHIRURGIA STOPY
SPECJALISTYCZNY GABINET ORTOPEDYCZNY

 

Nr księgi 000000171386  REGON  634284274

 

                Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w , chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, radiologia i diagnostyka obrazowa, chirurgia naczyniowa i chirurgia plastyczna, a także w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

                Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentację medyczna udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.  Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłaty:

               - jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej -  8,70 zł,

               - jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej -  0,30 zł,

               - udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych -  1,74 zł.
Wysokość opłaty, o której mowa w powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. Kierownik podmiotu, lub osoba przez niego wyznaczona, może zwolnić pacjenta z obowiązku uiszczenia w/w dokumentacji.

                Podmiot udziela wyłącznie odpłatnych zabiegów medycznych. Odpłatność za świadczenia pobierana jest zgodnie z cennikiem wskazanym w § 12 Regulaminu. Wysokość odpłaty ustala Zbigniew Jackowiak lub osoba przez niego wyznaczona.

Cennik:


Badania:

Konsultacja

150,00 zł

Pedobarografia

100,00 zł

Rtg – stopa (wszystkie projekcje)

50 zł

Rtg – stopy (wszystkie projekcje)

80 zł

Rtg – staw kolanowy (wszystkie projekcje)

50 zł

Rtg – stawy kolanowe (wszystkie projekcje)

80 zł

 

Zabiegi :

Paluch koślawy

od 4900 zł do 8000 zł

Paluch sztywny

od 4900 zł do 8000 zł

Paluch szpotawy

od 4900 zł do 8000 zł

Artrodeza MTP I

7900 zł

Palec młotkowaty

od 1500 zł do 3000 zł

Palec młoteczkowaty

od 1500 zł do 3000 zł

Zabiegi w zakresie płaskostopia poprzecznego

od 2500 zł do 9000 zł

Nerwiak Mortona

3500 zł

Bunionette

4900 zł

Endoproteza MTP II – V

od 5000 zł do 6000 zł

Zabiegi w obrębie tyłostopia wyceniane są indywidualnie

                                                          

                                            


Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.


Więcej  

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.

Więcej  

Skontaktuj się z nami


Od grudnia 2016 Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy przyjmuje pacjentów w nowym szpitalu w Komornikach, ul. Komornicka 57

Halluxmed Ortopedia
Chirurgia Stopy

ul.Komornicka 57
62-052 Komorniki

T: 61 666 47 37
M: 509 064 748
Rejestracja:
500 642 106,
61 666 47 37,
509 064 748,
512 023 138
info@halluxmed.pl
fax: 61 6662965

POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: Przeźmierowo k/Poznania ul. Rynkowa 63

Polityka ochrony prywatności  |   Forum  |   Diagnoza schorzenia stopy  |   Copyright 2006-2018. Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy