Zwichnięcie rzepki


Zwichnięcie rzepki

Przyczyny

 • urazowe –  najczęściej do zwichnięcia rzepki dochodzi podczas urazu bezpośredniego polegającego na uderzeniu/kopnięciu w przyśrodkową (wewnętrzną) część kolana. Dochodzi wtedy do zwichnięcia bocznego rzepki.
 • nieurazowe - to różnego rodzaju nieprawidłowości w budowie kończyny dolnej takie jak: nieprawidłowa oś kończyny, uogólniona wiotkość stawów, niedorozwój (dysplazja) stawu rzepkowo-udowego
 • Zwichnięcia rzepki można podzielić na jednorazowe (najczęściej ich przyczyną jest uraz), nawrotowe (gdy przyczyna zwichnięcia po urazie nie zostanie wyleczona) oraz nawykowe, najczęściej niezwiązane z urazem. W tym ostatnim przypadku rzepka ulega zwichnięciu bez urazu przy każdym ruchu w kolanie


Objawy

wczesne – po urazie
 • ból
 • obrzęk
 • słyszalny trzask w kolanie
 • nieprawidłowy obrys kolana wynikający z przemieszczenia rzepki – jeśli rzepka nie ulegnie samoistnemu nastawieniu
 • ograniczenie zakresu ruchu wynikające z bólu i obecności krwiaka w kolanie


Diagnostyka

 • podstawą postawienia prawidłowego rozpoznania jest właściwie zebrany wywiad lekarski w połączeniu z  badaniem ortopedycznym. Dość często rzepka po urazie ulega samoistnemu nastawieniu.
 • pomocnym badaniem dodatkowym jest klasyczne badanie rentgenowskie (rtg) oraz badanie usg
 • w przypadku nawrotowych lub nawykowych zwichnięć należy rozszerzyć diagnostykę o zdjęcie rentgenowskie wykonane na tzw. długiej kliszy, a nierzadko o badanie rezonansu magnetycznego (MRI)


Leczenie

 • pierwszorazowe, urazowe zwichnięcie rzepki najczęściej wymaga repozycji (jeśli nie doszło do niej samoistnie na miejscu urazu) punkcji stawu w celu ewakuacji krwiaka oraz unieruchomienia kończyny na okres ok. 3 tygodni w ortezie
 • w przypadku zwichnięć nawrotowych konieczne jest zazwyczaj leczenie operacyjne w postaci artroskopii. Jej celem jest zrównoważenie sił działających na rzepkę podczas ruchu. Możliwe jest to w zależności od stopnia uszkodzenia struktur kolana, dzięki retinakulotomii (czyli przecięciu jednego z troczków rzepki – jedno z więzadeł rzepki) lub rekonstrukcji uszkodzonego troczka (MPFL)
 • w przypadku zwichnięć nawykowych w większości przypadków konieczne jest leczenie operacyjne w postaci rekonstrukcji troczków rzepki, przenoszeniu guzowatości piszczelowej (miejsce przyczepu więzadła rzepki) lub osteotomii korekcyjnych (przecięciu i ponownym zespoleniu kości w kończynie o nieprawidłowej osi)


Postępowanie pooperacyjne

 • w większości przypadków pacjenci po artroskopowym leczeniu nawrotowych zwichnięć rzepki mogą opuścić szpital już w 2-3 dobie po operacji
 • najczęściej przez 4-6 tygodni poruszają się o kulach łokciowych oszczędzając operowane kolano
 • operowana kończyna przez okres ok. 3-6 tygodni zaopatrzona jest ortezę stawu kolanowego
 • po zabiegu niezbędna jest profilaktyka przeciwzakrzepowa przez okres ok. 30 dni
 • chorzy wypisywani do domu poznają podstawowe sposoby zwalczania obrzęku pooperacyjnego
 • po zabiegu chorzy poddawani są intensywnemu programowi rehabilitacji już od pierwszej doby po operacji. Program opracowywany jest indywidualnie dla każdego chorego przez naszych rehabilitantów i ma na celu zrównoważenie bilansu mięśniowego w obrębie mięśni działających na rzepkę
 • w przypadku zabiegu osteotomii w pierwszych dniach po zabiegu konieczne jest zastosowanie specjalnego opatrunku gipsowego zapewniającego odpowiednią pozycje kończyny i poruszanie się o kulach łokciowych bez obciążania operowanej kończyny. Następnie możliwe jest doleczenie w ortezie stawu kolanowego

 

 

 

 

 


Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.


Więcej  

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.

Więcej  

Skontaktuj się z nami


Od grudnia 2016 Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy przyjmuje pacjentów w nowym szpitalu w Komornikach, ul. Komornicka 57

Halluxmed Ortopedia
Chirurgia Stopy

ul.Komornicka 57
62-052 Komorniki

T: 61 666 47 37
M: 509 064 748
Rejestracja:
500 642 106,
61 666 47 37,
509 064 748,
512 023 138
info@halluxmed.pl
fax: 61 6662965

POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: Przeźmierowo k/Poznania ul. Rynkowa 63

Polityka ochrony prywatności  |   Forum  |   Klauzula RODO  |   Copyright 2006-2018. Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy