Oddzielająca, jałowa martwica chrzęstno-kostna


Oddzielająca, jałowa martwica chrzęstno-kostna

Definicja
jest to choroba polegająca na wydzieleniu się fragmentu kości w ok. powierzchni stawowej wraz z pokrywającą go chrząstką stawową

Przyczyny
przyczyny choroby pozostają nieznane

Bierze się pod uwagę:

 • uraz
 • niedokrwienie kości
 • zaburzenia kostnienia we wczesnym dzieciństwie
 • podłoże genetyczne

 

Objawy

a) wczesne – początkowo niewielkie
 • obrzęk
 • ból


b) późne –
stopniowo narastają, nasilając się po wysiłku

 • ból
 • obrzęk
 • zablokowanie się kolana


Diagnostyka

 • podstawą rozpoznania jest klasyczne zdjęcie rentgenowskie wykonane w 2 projekcjach
 • pomocnym badaniem dodatkowym w określeniu potencjału do gojenia się wydzielonego fragmentu może okazać się scyntygrafia kości
 • badaniem szczególnie przydatnym przy planowaniu zabiegu jest badanie rezonansu magnetycznego (MRI)


Leczenie

 • większość pacjentów w wieku dziecięcym i młodzieńczym można skutecznie leczyć nieoperacyjnie. Leczenie to polega na okresowym unieruchomieniu kończyny  modyfikacji aktywności fizycznej
 • leczenie operacyjne jest leczeniem z wyboru u pacjentów dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego lub zaawansowanej postaci choroby. Leczenie przeprowadza się z zastosowaniem techniki artroskopowej. Polega na zasymulowaniu procesu wgajania się wydzielającego się fragmentu i jego przymocowaniu. Niekiedy ubytki w chrząstce stawowej wymagają  zastosowania przeszczepów chrzęstno-kostnych lub biomateriałów nasączonych osoczem bogatopłytkowym


Postępowanie pooperacyjne

 • w większości przypadków pacjenci po artroskopowym zaopatrzeniu ognisk jałowej, oddzielającej martwicy chrzęstno-kostnej mogą opuścić szpital już w 2-3 dobie po operacji
 • najczęściej przez 6 tygodni poruszają się o kulach łokciowych oszczędzając operowane kolano
 • operowana kończyna przez okres ok. 6 tygodni zaopatrzona jest ortezę stawu kolanowego
 • wskazane jest w okresie pooperacyjnym zastosowanie specjalnej szyny zapewniającej ciągły, bierny ruch w celu polepszenia warunków gojenia się ubytków chrzęstki
 • po zabiegu niezbędna jest profilaktyka przeciwzakrzepowa przez okres unieruchomienia w ortezie
 • chorzy wypisywani do domu poznają podstawowe sposoby zwalczania obrzęku pooperacyjnego
 • po zabiegu chorzy poddawani są zabiegom rehabilitacyjnym

 

 

 

 

 

 


Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.
POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: PRZEŹMIEROWO k/POZNANIA, UL. RYNKOWA 63
© 2018 Copyright Halluxmed Polityka ochrony prywatności    |     Forum    |     Klauzula RODO    |     Szpital Halluxmed    |     Poradnia