Haluksy - Paluch koślawyforum

PALUCH KOŚLAWY (halluks, hallux valgus) 

Paluch koślawy jest to deformacja  stopy objawiająca się bocznym odchyleniem palucha w stronę pozostałych palców a pierwszej kości śródstopia w kierunku przyśrodkowymn z towarzyszącym poszerzeniem i zniekształceniam obrysów stawu śródstopno-paliczkowego palucha

 • Deformacja palucha koślawego dotyczy  od 2 do 4% populacji
 • Często pierwsze objawy występują jeszcze przed 20 rokiem życia
 • W ponad 70 %  haluksy występują na obydwu stopach, choć nie zawsze w tym samym czasie

 
    

OBJAWY  DEFORMACJI PALUCHA KOŚLAWEGO (hallux valgus , haluksy) 

 

Początkowo zmiany postępują prawie bezboleśnie a pojawiające się  dolegliwości bólowe mają charakter epizodyczny. Z biegiem czasu w wyniku rozwoju przewlekłego miejscowego stanu zapalnego   dolegliwości bólowe występują coraz częściej i ulegają nasileniu. Pojawia sie  ból o większym nasilenu, zwiększone ucieplenie, pieczenie,  zaczerwienienie i obrzęk okolicy bocznej stawu śródstopno-paliczkowego plaucha. Obuwie na wysokim obcasie i wąskich przodach  poprzez ucisk i stałe podrażnienie bolesnej okolicy nasila dolegliwości.

W zaawansowanych stadiach choroby  dochodzi do poszerzenia przedniej części stopy, pojawienia się kolejnych deformacji takich jak: palców młotkowatych, szponiastych, bunionette czy metatarsalgii (dolegliwości po stronie podeszwowej). Wraz z postępem deformacji  może zmieniać się sposób chodzenia, a dolegliwości bólowe mogą dotyczyć także innych stawów np: stawów kolanowych,   odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa itd.

 

PRZYCZYNY POWSTAWANIA PALUCHA KOŚLAWEGO ( hallux valgus , haluksy)

 • płeć

kobiety zapadają na to schorzenie zdecydowanie częściej niż mężczyźni (9:1). Jest to zwiazane z słabszym aparat więzadłowym stopy kobiecej

 • obuwie

rozwój paluchów koślawych opisywany był już na początku XVIII wieku, gdy w modzie pojawiło się obuwie na wyższym obcasie. Właśnie obcasy wymuszają przeciążenia przednich części stóp. Prowadzi to do poszerzania przodostopia oraz obniżenia poprzecznego łuku stóp. Zwężone noski obuwia powodują dodatkowo zwiększony nacisk na paluch, co pogłębia deformację, a dodatkowo prowadzi do powstania miejscowego stanu zapalnego.

 • czynniki genetyczne

dotyczy to według oszacowań od 58 do 88% pacjentów. Haluksy dziedziczone są głównie ze strony matki.

 • hypermobilność pierwszej kości śródstopia. Problem dotyczy około 5% przypadków
 • płaskostopie
 • przykurcz w obrębie ścięgna Achillesa
 • patologia mięśnia piszczelowego tylnego
 • uraz, wiotkość, nadmierna długość palucha
 • choroby reumatyczne : reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, toczeń układowy, dna moczanowa, zespół Downa, zespół Marfana
 • amputacja palca drugiego 
 • usunięcie trzeszczki przyśrodkowej
 • inne

 Na powstawanie i rozwój palucha koślawego wpływa jednoczesne wystąpienie kilku z powyższych czynników niekorzystnych.

 

LECZENIE PALUCHA KOŚLAWEGO (hallux valgus, haluksy)

Leczenie jest uzależnione od wielkości deformacji, nasilenia dolegliwości bólowych, stopnia uszkodzenia stawów palucha, wieku chorego, współistnienia innych zmian w obrębie chorej stopy, oczekiwań pacjenta.

 

Leczenie nieoperacyjne palucha koślawego  (hallux valgus, haluksy )

 • dobór właściwego obuwia - powinno ono być odpowiednio szerokie, doprofilowane do wielkości i kształtu deformacji , posiadać miękką podeszwę i odpowiednią wysokość noska buta. Wszystko to ma na celu zmniejszenie nacisku na okolicę stawu śródstopno- paliczkowego palucha. Jeśli deformacji palucha koślawego towarzyszą inne zniekształcenia w obrębie przodostopia np: palce młotkowate należy je uwzględnić w doborze obuwia
 • stosowanie  aparatów korygujących - pozwalają one złagodzić miejscowy stan zapalny. Niestety nie powodują zmniejszenia deformacji i nie mają wpływu na dalszy rozwój choroby
 • wkładki ortopedyczne - mają zastosowanie głównie w tych przypadkach, kiedy obecności palucha koślawego towarzyszą płaskostopie, objawy metatarsalgii, koślawość stępu
 • farmakoterapię - lokalne stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych (najczęściej w postaci maści, żelu, spray) pozwala w wielu przypadkach okresowo zmniejszyć dolegliwości związane z miejscowym stanem zapalnym.
 • zabiegi fizjoterapeutyczne np: jontoforeza z zastosowaniem leku przeciwzapalnego

 

Leczenie operacyjne palucha koślawego ( hallux valgus, haluksy)

W przypadku pogłębiania się deformacji i wzrostu dolegliwości bólowych jedynym skutecznym leczeniem jest leczenie operacyjne.

Powstanie w ostatnich latach nowych rozwiązań operacyjnych w chirurgii stopy pozwalających uniknąć unieruchomienia gipsowego i jednocześnie dających możliwość wczesnego rozpoczęcia chodzenia przyczyniło się do szerszego zainteresowania problemami chirurgii stopy zarówno ze strony lekarzy, jak i pacjentów.

Nie ma jednej uniwersalnej metody, którą można zastosować w każdym przypadku leczenia palucha koślawego. Jest to związane z różnymi przyczynami powstawania deformacji.

Przed przystąpieniem do leczenia operacyjnego palucha koślawego (halluksa) pacjentka/pacjent jest dokładnie badany.

Następnie przeprowadzamy z pacjentką/pacjentem rozmowę mającą na celu wyjaśnienie charakteru deformacji (np: czy jest związana z hipermobilnością) i omawiamy sposoby proponowanego leczenia operacyjnego. Na koniec przedstawiamy zagrożenia związane z samym zabiegiem i możliwe powikłania występujące w przebiegu leczenia operacyjnego paluchów koślawych (halluksów).

Jeśli deformacja palucha koślawego dotyczy obu stóp a wielkość  oraz  stopień deformacji  na to pozwalają  w naszej placówce operujemy obie stopy jednoczasowo.

 

badania diagnostyczne stosowane  przed wykonaniem zabiegu operacyjnego leczenia palucha koślawego  (hallux valgus, haluksy)

 • badanie radiologiczne w podstawowych projekcjach

Jest niezmiernie ważne, by zdjęcia były wykonywane w pełnym obciążeniu

 • badania morfologiczno-biochemiczne (zalecenia przed zabiegiem)
 • badanie pedobarograficzne (jest jeszcze w Polsce rzadko stosowane), które pozwala ocenić rozkład nacisków wywieranych na podeszwową stronę stóp podczas stania i chodzenia i tym samym  pozwala precyzyjniej zaplanować leczenie operacyjne.
 • badanie ultrasonograficzne
 • badanie tomografii komputerowej
 • badanie rezonansu magnetycznego

 

Metody operacyjne stosowane w leczeniu palucha koślawego: 

 • metoda chevron
 • metoda scarf
 • metoda wg. Lapidusa (artrodeza stawu śródstopno-klinowego pierwszego)
 • osteotomie proxymalne
 • modyfikacje w/w metod
 • artrodeza stawu śródstopno-paliczkowego palucha

 

Wymienione rodzaje zabiegów mają różne wskazania.

W przypadku deformacji małego i średniego stopnia najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie techniki operacyjnej chevron i scarf. W przypadku dużych deformacji wybiera się metodę scarf lub jej modyfikacje. Jeśli deformacja współistnieje z tzw. hypermobilnością pierwszego promienia lub jeśli uprzednio zastosowane leczenie operacyjne nie przyniosło spodziewanego rezultatu, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie artrodezy (usztywnienia) stawu kliniowo-śródstopnego pierwszego czyli operacja wg. Lapidusa . W przypadku zaawansowanych zmian destrukcyjnych – zwyrodnieniowych w obrębie chrząstki (powyżej 50 %) stawu śródstopno-paliczkowego palucha wskazana jest artrodeza w/w stawu.

 

Jeśli w przypadku występowania deformacji palucha koślawego  (hallux valgus, haluksy) występuje  uszkodzenie powierzchni chrzęstnej w obrębie stawu śródstopno-paliczkowego (poniżej 50 % powierzchni) zastosowanie ma  technika skojarzonego miejscowego leczenia biologicznego polegająca na wykonaniu mikrozłamań w obrębie ubytku chrząstki a następnie pokrycie ubytku włókniną polimeru kwasu hialurowego wraz z uprzednio przygotowanymi czynnikami wzrostu i komórkami maciarzystymi. (Skojarzone miejscowe leczenie biologiczne).

Celem zabiegu jest wspomożenie regeneracji uszkodzonej chrząstki w obrębie głowy pierwszej kości śródstopia a co się z tym wiąże poprawa wydolności i sprawności ruchowej.

Jednym z warunków powodzenia jest wybór właściwej metody operacyjnej i prawidłowe jej wykonanie.

Do  zabiegu w naszej praktyce stosujemy implanty: 

 • biowchłanialne
 • tytanowe
 • nitynolowe (połączenie tytanu z niklem)

Wybór zastosowanego implantu jest uzależniony od stopnia deformacji.

W leczeniu pooperacyjnym stosujemy specjalne obuwie pooperacyjne. Chodzenie w nich rozpoczyna się od pierwszej doby po zabiegu.
W butach tych pacjenci chodzą zazwyczaj 4-5 tyg. 

 

 

 

Zobacz jak przebiega operacja palcucha koślawego - haluksa

 

Zdjęcia palucha koślawego (hallux valgus, haluksy)

    

   

Rehabilitacja po operacji palucha koślawego (hallux valgus, haluksy)

Ważnym elementem wspierającym szybki powrót do zdrowia pacjenta po operacji haluksów jest rehabilitacja. Aby była skuteczna powinna opierać się o następujące założenia:

 • należy ocenić stan pacjenta
 • należy przygotować indywidualne zalecenia w procesie leczenia pooperacyjnego haluksów
 • należy dostosować terapię do możliwości pacjenta

 

Indywidualne ćwiczenia z pacjentem mają na celu:

 • poprawę zakresu ruchu w stawach operowanej kończyny dolnej
 • poprawę czucia głębokiego
 • pracę nad poprawą koordynacji nerwowo- mięśniowej
 • zmniejszenie obrzęku ( praca na tkankach miękkich, masaż limfatyczny, kinesiotaping)
 • korekcję chodu oraz nieprawidłowych nawyków ruchowych
 • fizjoterapia

 

Ćwiczenia po zabiegu do wykonywania w warunkach domowych.

 

Rodzaje znieczuleń stosowanych w leczeniu operacyjnym Palucha Koślawego.

Znieczulenie okołokostkowe oznacza iniekcję środka znieczulającego miejscowo w okolice nerwów na odpowiednim poziomie.

Znieczulenie okołokostkowe nie może byc wykonane w każdym przypadku, o jego wyborze decyduje lekarz anestezjolog.

 

 

Zalety znieczulenia okołokostkowego :

 • duża precyzja podania leku znieczulającego
 • zachowanie  czucia powyżej stawu kolanowego operowanej nogi  
 • brak konieczności wykonania znieczulenia dolędzwiowego
 • możliwość prawie natychmiastowego rozpoczęcia chodzenia po zabiegu
 • bardzo istotne zmniejszenie bólu w okresie pooperacyjnym 
 • możliwie najbardziej  komfortowy sposób znieczulenia dla pacjenta

 

Zadaniem anestezjologa jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa i komfortu zarówno w okresie operacji, jak i po niej.

Przeczytaj wiecej o znieczuleniu >>
  

 

Cena operacji haluksów: 


Cena operacji haluksów jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od stopnia zaawansowania choroby stopy. Aby dokładnie dowiedzieć się, ile kosztuje operacja na haluksy w każdym przypadku warto skonsultować się z lekarzem. Dopiero po zbadaniu pacjenta specjalista jest w stanie ustalić dalszy plan działania, zalecić badania, jakie trzeba wykonać oraz określić cenę zabiegu.
Sprawdź, co dokładnie obejmuje operacja haluksów cennik. Zabieg usunięcia haluksów czy operacja paluch koślawy to kompleksowa procedura. Podane na naszej stronie koszty zabiegu obejmują wiele elementów. Pacjent jest objęty pełną opieką przez personel i lekarzy specjalistów w klinice, pracujemy na materiałach najwyższej jakości oraz stosujemy sprawdzone i skuteczne metody operacji.

Koszt zabiegu obejmuje:
konsultacje z lekarzem anestezjologiem
wykonanie znieczulenia
przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia zabiegu (w tym wszelkie rodzaje implantów)
opiekę lekarską i pielęgniarską w trakcie całego pobytu na oddziale
wszystkie leki i środki opatrunkowe stosowane w trakcie pobytu na oddziale
obuwie pooperacyjne
posiłki

 

>Wypełnij interaktywną ankietę i sprawdź, na jakie schorzenie stopy cierpisz.


Nowa siedziba Halluxmed


video
Zobacz nasz nowy szpital.


Więcej  

Historie pacjentów


Poznaj naszych pacjentów i ich przypadki.

Więcej  

Skontaktuj się z nami


Od grudnia 2016 Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy przyjmuje pacjentów w nowym szpitalu w Komornikach, ul. Komornicka 57

Halluxmed Ortopedia
Chirurgia Stopy

ul.Komornicka 57
62-052 Komorniki

T: 61 666 47 37
M: 509 064 748
Rejestracja:
500 642 106,
61 666 47 37,
509 064 748,
512 023 138
info@halluxmed.pl
fax: 61 6662965

POPRZEDNIA LOKALIZACJA SZPITALA: Przeźmierowo k/Poznania ul. Rynkowa 63

Polityka ochrony prywatności  |   Forum  |   Klauzula RODO  |   Copyright 2006-2018. Halluxmed Ortopedia Chirurgia Stopy